Parafia św. Marii Magdaleny w Garczegorzu

X Niedziela Zwykła, 9 czerwca 2024 roku.

Utworzono: 08-06-2024

                                     Ogłoszenia Duszpasterskie. 

                                            X Niedziela Zwykła. 

                                           9 czerwca 2024 roku.
 

 

1. Jezus swoim nauczaniem i znakami, które czynił, daje zrozumieć, że przyszedł jako obiecany Mesjasz i Odkupiciel. Dzieła zbawienia dokonał przez krzyżową ofiarę, która jest ponawiana na ołtarzach całego świata. Może warto skorzystać z okazji i przyjść na Mszę Świętą również w dni powszednie. Sprawujemy ją o godz. 17.00.

 

2. W czerwcu poświęconym czci Najświętszego Serca Pana Jezusa każdego dnia w łączności z Mszą św. wspólnie odmawiamy Litanię do Bożego Serca. Zapraszam do udziału w tych nabożeństwach.

 

3. Kolekta dzisiejszej Niedzieli jako II-ej miesiąca przeznaczona jest na nasze cele inwestycyjne.

 

4. Zachęcam do nabycia czasopism: „Pielgrzym”, „Gość niedzielny” i „Różaniec”.

 

5. Serdeczne Bóg zapłać Rodzinom sprzątającym Kościół Garczegorzu:

Zapraszam w najbliższym tygodniu do sprzątnięcia Kościoła rodziny:

Reszka Dorota, Witaszek Barbara, Baranowska Maria.

Dziękuję za sprzątnięcie w minionym tygodniu Kościoła Janowicach:

Proszę o pomoc w sprzątnięciu kościoła w zbliżającą się sobotę Panie:

Klinkosz Ewelina, Grunau Krystyna, Wolff Beata. 

 

6. Solenizantom i Jubilatom tygodnia przekazuję wyrazy życzliwości i serdeczności.

 

7. Dziękuję Panu Kazimierzowi za obkoszenie posesji Plebanii oraz mieszkańcom Wilkowa za pracę obkoszenia cmentarza w Janowicach. Serdeczne Bóg zapłać!

 

DZIESIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                               9 czerwca 2024 

KOMENTARZ DO CZYTAŃ

 

Rdz 3,9-15 Obietnica odkupienia

2 Kor 4,13 – 5,1 Nadzieja apostolskiego życia

Mk 3,20-35 Szatan został pokonany

 

Słowa i postawa Jezusa wzbudzały niepokój wśród uczonych w Piśmie. Według Ewangelisty Marka spór Jezusa z Żydami zaczął narastać od momentu polemiki nad uzdrowieniem w szabat ciała i duszy paralityka. Dzisiejszy fragment stanowi kontratak duchowych przywódców Izraela. Starają się wykazać, że Jezus jest obłąkany i swą moc czerpie nie z Ducha Bożego, lecz z ducha Belzebuba. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu rodzi się wtedy, gdy w zatwardziałości serca człowiek uporczywie podważa Osobę Jezusa i kwestionuje łaskę Bożą. Jednak źródłem owej postawy nie jest człowiek, lecz szatan. W myśli biblijnej diabeł od początku świata jest i zwodzicielem, i oskarżycielem, który zatruwa serca ludzkie i sieje niepokój. Niech słowo Boże umocni nasze serca w przyjęciu prawdy, że Jezus nie jest oskarżycielem, lecz naszym uzdrowicielem.

Przejdź do góry strony