Parafia św. Marii Magdaleny w Garczegorzu

Informacje związane z przyjęciem sakramentów świętych i pogrzebu

Formalności – Chrzest św.

Potrzebne dokumenty: 

 • Akt urodzenia dziecka z USC.

 • Zaświadczenia z parafii rodziców chrzestnych, że nie ma przeszkód, aby pełnili oni funkcję rodziców chrzestnych.

Kiedy zgłaszać:

 • Zgłosić co najmniej na 2 tygodnie przed planowaną datą chrztu.

 • Chrzest zgłasza jedno z rodziców osobiście.

 • Chrzest udzielany jest w każdą Niedzielę miesiąca na Mszy Św. o godz. 10:30.

 • Spotkanie duszpasterskie z rodzicami  w tygodniu poprzedzającym Chrzest, po Mszy Świętej wieczornej.


 

Informacje dla narzeczonych.

Informuję, iż w naszej parafii obejmuje:

 • trzy spotkania z doradcą rodzinnym prowadzone osobno dla każdej pary.

Celem spotkań z doradcą rodzinnym jest otrzymanie praktycznej wiedzy na temat metod rozpoznawania płodności. Spotkania umawiane są telefonicznie z doradcą rodzinnym.  W ramach spotkania narzeczeni otrzymują zestaw materiałów edukacyjnych. Zapraszam.


 

Formalności – Ślub.

Potrzebne dokumenty: 

 • Metryki chrztu narzeczonych (data wydania nie dłuższa niż 6 miesięcy)

 • Świadectwo ukończenia Kursu Nauk Przedmałżeńskich.

 • Świadectwo bierzmowania. 

 • Świadectwo ukończenia katechizacji.

 • Dowody osobiste narzeczonych.

 • W przypadku ślubów konkordatowych - zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające brak okoliczności uniemożliwiających zawarcie małżeństwa.

Kiedy zgłaszać:

 • Ślub zgłasza się najpóźniej na 3 miesiące przed planowaną datą ceremonii.

 • Datę Ślubu ustala się z księdzem w biurze parafialnym.


 

Formalności – Pogrzeb.

Potrzebne dokumenty: 

 • Akt zgonu z USC.

 • 5 strona przeznaczona dla administratora cmentarza.

 • świadectwo przyjęcia sakramentów świętych od księdza Kapelana ze szpitala.

 

Przejdź do góry strony