Parafia św. Marii Magdaleny w Garczegorzu

VIII Niedziela Wielkanocy, Zesłanie Ducha Świętego, 19 maja 2024 roku.

Utworzono: 18-05-2024

                                                          Ogłoszenia Duszpasterskie.

                                                            VIII Niedziela Wielkanocy.

                                                              Zesłanie Ducha Świętego.

                                                                   19 maja 2024 roku.

 

1. Dziś obchodzimy święty dzień Pięćdziesiątnicy, w którym Duch Święty zstąpił na Apostołów zebranych na wspólnej modlitwie. Wspominamy początek Kościoła i dziękujemy, że Duch Święty towarzyszy wiernym ze swoim światłem i swoją mocą. Wyrażamy również wdzięczność za dar Ducha Świętego otrzymany w sakramentach chrztu i bierzmowania. A naszą modlitwą chcemy szczególnie otoczyć młode pokolenie naszych Parafian, które przyjęło sakrament Bierzmowania w ostatnim czasie.

dzisiejszą Niedzielę, 19 maja o godzinie 11.00 przeżywamy uroczysty dzień Pierwszej Komunii Świętej naszych dzieci z klas trzecich. Módlmy się za nie, by miały ciągłe pragnienie spotykania się z Panem i przyjmowania Go w Pokarmie Eucharystycznym.

W następnym tygodniu nabożeństwo majowe w łączności z Mszą św. będziemy przeżywać jako Biały Tydzień razem z dziećmi pierwszokomunijnymi. Zapraszamy na nie bardzo serdecznie,

 

2. Zapraszam wszystkich Parafian do wspólnej modlitwy z Maryją, naszą Matką, Królową i Orędowniczką. Każdego wieczoru na Mszy św. spotykamy się w kościele na nabożeństwie majowym.

 

3. Jutro zwrócimy się w sposób szczególny do Maryi jako Matki wszystkich wierzących – Matki Kościoła w Jej święto poświęcone temu tytułowi, który uroczyście potwierdził papież Święty Paweł VI na zakończenie trzeciej sesji Soboru Watykańskiego II w listopadzie 1964 roku. Zapraszam do wspólnej modlitwy podczas Mszy o godz. 17.00 i 18.00. Natomiast w piątek 24 maja przypada wspomnienie Maryi Wspomożycielki Wiernych i jest to dzień szczególnej modlitwy za Kościół w Chinach.

 

4. W najbliższy czwartek, 23 maja, oddamy cześć Jezusowi Chrystusowi, Najwyższemu i Wiecznemu Kapłanowi. Święto to zostało wpisane do kalendarza liturgicznego na polecenie papieża Benedykta XVI, od ponad już dziesięciu lat jest obchodzone w naszej ojczyźnie. Msza Święte o godz. 17.00.

 

5. W przyszłą niedzielę, Uroczystość Trójcy Świętej przypada również święto naszych mam. W tym dniu będziemy się modlić za nasze kochane mamy.

 

6. Natomiast w kolejny czwartek, 30 maja, przypada uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Msze św. o godzinie 7.30 i 11.00 w Garczegorzu i 9.00 w Janowicach. W celu przygotowania jej obchodów, zwłaszcza procesji do czterech ołtarzy proszę o przygotowanie ołtarzyw Garczegorzu: koło P. Szulc- mieszkańcy Pogorszewa; koło P. Giełażyn- mieszkańcy Osiedla Mejerowo; koło Starej szkoły- mieszkańcy Wilkowa; koło P. Paweł Tandek-P.Lela- mieszkańcy Darżkowo i Janisławiec.

 

Proszę Parafian w Janowicach o przygotowanie ołtarzy od strony Janowiczek: I  koło P. Ryta - mieszkańców Rozgórza, II koło bloku 6 – Rejon XXI, III ołtarz blok 3 – mieszkańcy Rejonu XX, IV ołtarz koło P. Pek – Janowiczki.

 

7. Wszystkim solenizantom i jubilatom nadchodzącego tygodnia życzę wiernego trwania przy Chrystusie, doświadczenia mocy Boga w codziennym życiu oraz niegasnącej nadziei na spotkanie z Bogiem w niebie.

 

8. Zachęcam do nabycia czasopisma : „Pielgrzyma”, „Gościa niedzielnego” i „Różaniec”.

 

9. Dziękuję rodzinom za sprzątnięcie Kościoła w Garczegorzu:

Rodziny dzieci pierwszokomunijnych.

Zapraszam w najbliższym tygodniu do sprzątnięcia Kościoła rodziny:

Sylwia Klein, Hrycyk Katarzyna, Dzidziul Małgorzata. 

Dziękuję za sprzątnięcie w minionym tygodniu Kościoła Janowicach:

Wenta Kamila, Zamojska Barbara, Zamojska Wioletta.

Proszę o pomoc w sprzątnięciu kościoła w zbliżającą się sobotę Panie:

Zielińska Sabina, Szweda Adriana; Klein Bożena.

 

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO                               19 maja 2024

Uroczystość

Msza w dzień                

 

KOMENTARZ DO CZYTAŃ

 

Dz 2,1-11 Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym

Ga 5,16-25 Owoce Ducha

J 15,26-27;16,12-15 Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy

 

Boży Duch jest obecny w dziejach ludzkości od momentu stworzenia świata, gdy „unosił się nad wodami”. Ten sam Duch, czyli „Ruah”, przez wieki prowadził Izraela natchnionym słowem proroków, a na przełomie Testamentów ten sam Duch zstąpił na Maryję i okrył Ją mocą z wysoka. Jezus poczęty w łonie Maryi za sprawą Ducha zapowiada, że pośle Parakleta, by zstąpił niebawem na uczniów. Gdy w czasie Pięćdziesiątnicy Żydzi świętowali odnowienie przymierza z Synaju, w tym dniu Duch Święty wypełnił serca i dusze zebranych w Wieczerniku. W czasach Eliasza Bóg zaznaczył swoją obecność łagodnym powiewem wiatru. Podobny szum, połączony z ukazaniem się ognistych języków, jest znakiem Bożej obecności wyrażonej przez zesłanie Ducha na uczniów. Pozwólmy, aby Duch Święty prowadził nas w swym słowie.

 

Przejdź do góry strony