Parafia św. Marii Magdaleny w Garczegorzu

VII Niedziela Zwykła, 19 lutego 2023 roku.

Utworzono: 18-02-2023

                         Ogłoszenia parafialne.

                          19 lutego 2023 roku.

                          VII Niedziela Zwykła.

 

1. W procesie budowania naszej wspólnoty z Panem Bogiem powinniśmy pamiętać, że każda niedziela jest dniem Pańskim. Właśnie niedziela jest dniem zgromadzenia liturgicznego, dniem rodziny chrześcijańskiej, radości i odpoczynku od pracy, jest podstawą i rdzeniem całego roku liturgicznego, jest głównym dniem celebrowania Eucharystii, ponieważ jest to dzień zmartwychwstania Pańskiego. Biorąc żywy i świadomy udział we Mszy Świętej, wskazujemy na żywotność naszej wiary, umacniamy nasze powołanie do głoszenia Ewangelii Chrystusowej w świecie.

 

 

2. Dzisiaj rozpoczynamy 56. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Kościół wzywa nas do szczególnej indywidualnej i wspólnotowej modlitwy oraz do abstynencji, którą możemy ofiarować Panu Bogu jako wynagrodzenie za grzechy pijaństwa innych osób lub z prośbą o uwolnienie od tego nałogu bliskich czy znajomych. Zachęcam wszystkich parafian do podjęcia takiej dobrowolnej abstynencji od alkoholu i innych używek nie tylko w ciągu tego wyjątkowego Tygodnia, ale nawet na dłuższy okres dla ratowania ludzi uzależnionych, zwłaszcza w naszej parafialnej wspólnocie.

 

 

3. Kończy się już tegoroczny karnawał. W tym tygodniu, 22 lutego, przypada Środa Popielcowa. Otwiera ona święty, szczególny czas Wielkiego Postu. Msze Święte tego dnia w naszym kościele o godz. 9.00 i 17.00 i w Janowicach o godz. 18.00.. Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem. W kulturze Izraela gest ten był wyrazem wielkiego smutku, żałoby. Popiół przypomina też, że wszystko, co ziemskie, powstało z prochu ziemi i znów w proch się obróci. Ten rozpad jest skutkiem grzechu. Jednak kapłan, posypując głowy wiernych popiołem, czyni nad nimi znak krzyża, który oznacza oczyszczenie i zmartwychwstanie. Zatem Wielki Post – czas pokuty, postu, wyrzeczeń i modlitwy – ma służyć naszemu nawróceniu, ma przygotować nasze serca na owocne przeżycie radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

 

 

4. Pamiętajmy, że w Popielec obowiązuje post ścisły, polegający na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i spożyciu jednego posiłku do syta w ciągu dnia. Pozostałe posiłki muszą zostać ograniczone co do ilości. Ten post obowiązuje wszystkich pomiędzy 18. a 60. rokiem życia. Pozostałych wiernych zachęcam także do czynnego włączenia się w ten wielki akt pokutny, na miarę ich możliwości. Przypominam, że wszystkich od 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Przypominam też, że Wielki Post jest tak zwanym „czasem zakazanym” dla wszelkich hucznych wesel, zabaw i dyskotek.

 

 

5. Od Środy Popielcowej do pierwszej niedzieli Wielkiego Postu włącznie trwać będą Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. Wielki Post powinien być naznaczony naszą ścisłą współpracą z Panem Bogiem, który „daje nam siłę zaczynania od nowa” (KKK nr 1432).

 

 

6. Nasze duchowe wielkopostne ćwiczenia wzmocni udział w nabożeństwach pasyjnych: w Drodze krzyżowej, którą w naszym kościele będziemy celebrowali w piątek o godz.17.00 w Garczegorzu i 16.00 w Janowicach oraz w Gorzkich żalach odprawianych w każdą niedzielę w połączeniu z Mszą św. Za udział w tych nabożeństw możemy uzyskać odpust zupełny, czyli darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy, które zostały odpuszczone co do winy. Odpust ten możemy ofiarować za siebie lub za zmarłych. Do jego uzyskania konieczne jest spełnienie zwykłych warunków, to jest: stan łaski uświęcającej, przyjęcie w tym dniu Komunii Świętej, modlitwa w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego, wyzbycie się przywiązania do grzechy nawet lekkiego. Chciejmy obficie korzystać z tego skarbca łaski, jaki przez Kościół ofiaruje nam Pan Bóg, aby przybliżyć nas do siebie.

 

 

7. W ramach dawnego czterdziestogodzinnego nabożeństwa zapraszam na Adorację Najświętszego Sakramentu Pana Jezusa w: poniedziałek w godzinach 18.00 -19.00 i wtorek 17.30 -19.00.

 

 

8. W tegorocznym Wielkim Poście rekolekcje odbędą się w dniach 13-15 marca. Zapraszam Parafian na nauki rekolekcyjne, które głosić będzie ks. Stanisław Mihułka. Zorganizujmy sobie codzienność tak by znaleźć czas na spotkania rekolekcyjne.

 

 

9. 24 marca zapraszam do udziału w EDK, która rozpocznie się Mszą św. o 2200 w Garczegorzu, a zakończy się w Łebie w kościele św. Jakuba Ap. około godziny 700. Zapisy przez internet: edk.pl.


 

 

10. Zachęcam do lektury prasy katolickiej: „Gość niedzielny”, „Pielgrzym” i „Czasopisma misyjne”. Można je nabyć przy wyjściu głównym z kościoła.

 

 

11. Dziękuję wszystkim Paniom sprzątającym w minionym tygodniu Kościół

Garczegorzu: Beata Syldatk, Gabriela Konkel, Wiesława Domaros.

Zapraszam w najbliższym tygodniu do sprzątania Kościoła Panie

Marcelina Wrzesień, Elżbieta Drużyńska, Katarzyna Drużyńska.

Dziękuję Paniom za sprzątnięcie w minionym tygodniu Kościoła w Janowicach:

Proszę o pomoc w sprzątnięciu kościoła w Janowicach zbliżającą się sobotę Panie: 

Natalia Klawikowska, Wioletta Grunau, Elżbieta Woźniak.

 

 

12. Serdeczne Bóg zapłać za „Dary stołu” otrzymane w ostatnim czasie na plebanię!

 

 

13. Ogromną wdzięczność kieruję do Państwa Majer Bożeny i Mariana za (nie pierwsza inicjatywa), pomoc, wsparcie materialne, wykonanie i dokończenie ogrodzenia bocznego cmentarza parafialnego wykonaną na rzecz naszej Wspólnoty Parafialnej. Bóg zapłać!

 

 

14. Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzę postępów w rozumieniu tajemnicy Chrystusa oraz doświadczenia bliskości Pana i mocy Jego słowa w codziennym życiu.

 

 

 

SIÓDMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU. 19 lutego 2023 roku.

Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

KOMENTARZ DO CZYTAŃ

I Czytanie Kpł 19,1-2.17-18

Pan Bóg zachęca, aby dążyć do świętości, która może się wyrażać także w stosunku do samego siebie i innych ludzi, bliźnich.

Psalm 103

Świętość zaczyna się u Pana, On jest źródłem i wzorem świętości, którą winniśmy naśladować. Psalmista wymienia szereg cech świętości Bożej. Pan zasługuje na chwałę, gdyż okazuje nam swoje miłosierdzie.

II Czytanie 1 Kor 3,16-23

Nasze ciało jest świątynią Boga, o którą trzeba dbać, którą trzeba kochać, aby mogła się w niej objawić moc i mądrość Boża.

Ewangelia Mt 5,38-48

Dążenie do doskonałości odbywa się przez ulepszanie swoich dotychczasowych przekonań i patrzenie na świat szerzej. Pan Jezus przynagla, aby kochać jeszcze bardziej, nawet nieprzyjaciół i prześladowców

Wielkie i wspaniałe arcydzieło człowieka to żyć dorzecznie”

Przejdź do góry strony