Parafia św. Marii Magdaleny w Garczegorzu

VI Niedziela Zwykła. 12 lutego 2023 roku

Utworzono: 12-02-2023

www.parafia.garczegorze.pl

Ogłoszenia duszpasterskie

1. Każda niedziela jest wyjątkową okazją do dojrzewania naszej wiary, do pogłębiania i zacieśniania naszej osobistej relacji z Bogiem. Jakże jest ważne, aby w tym procesie brała udział każda nasza rodzina i cała wspólnota parafialna. Pozwólmy Panu Jezusowi przemieniać nasze życie. Powierzajmy Mu trudy minionego tygodnia i nadzieje dni, które otwiera przed nami. Niech On działa w naszych sercach, wówczas codzienność wypełni się dobrem.

 

2. Pamiętajmy też, że tylko czerpiąc obficie ze stołu słowa Bożego i stołu eucharystycznego, zostajemy uzdrowieni i umocnieni, aby świadczyć o Chrystusie wśród tych, do których On nas posyła. Pamiętajmy, że w każdym spotkaniu drugi człowiek potrzebuje naszej miłości. Nie będziemy jej mieli, jeśli nie ugruntujemy naszej przyjaźni z Panem Bogiem!

 

3. We wtorek, 14 lutego, będziemy obchodzili święto Świętych Cyryla i Metodego – Patronów Europy. Żyli w IX wieku, pochodzili z miasta Saloniki w cesarstwie bizantyńskim. Znali wiele języków, dzięki czemu podjęli wiele udanych wypraw misyjnych, między innymi do Bułgarii i na Morawy, gdzie wprowadzili do liturgii język słowiański, pisany przystosowanym alfabetem greckim, używany w Kościołach wschodnich do dziś. Cyryl przetłumaczył na ten język Pismo Święte. W 1980 roku papież Jan Paweł II ogłosił Świętych Cyryla i Metodego współpatronami Europy, podnosząc tym samym ich wspomnienie do rangi święta.

 

4. We wtorek, 14 lutego święto Cyryla i Metodego modlimy się za narody słowiańskie. Pamiętajmy, że Kościół jest jeden, choć od wieków gromadzi rozmaite narody, tradycje i obrządki. Jako chrześcijanie jesteśmy budowniczymi jedności, choćby przez codziennie kierowaną do Boga prośbę o pokój na świecie, ład moralny, o zgodę między narodami i swobodę głoszenia Chrystusowej Ewangelii. Zapraszam więc wszystkich parafian na świąteczną Mszę Świętą o godz. 17.00.

 

5. Tego samego dnia tradycja wspomina Świętego Walentego, kapłana rzymskiego, który w 269 roku poniósł śmierć męczeńską, gdyż podczas tortur nie chciał się wyrzec Chrystusa. Na Zachodzie, zwłaszcza w Anglii i Stanach Zjednoczonych, a od jakiegoś czasu także u nas przyjęło się go czcić jako patrona zakochanych. Niech to będzie okazja do radości i wspólnej zabawy, wszak trwa jeszcze Karnawał, ale także do modlitwy, podziękowania Panu Bogu za miłość, którą nas obdarzył, i za bliskich, którzy nas kochają. Pamiętajmy też o wszystkich narzeczonych z naszej wspólnoty parafialnej i prośmy, aby ich wzajemna miłość się umacniała i aby z Bogiem weszli na wspólną drogę życia.

 

6. W środę naszym parafialnym zwyczajem wieczorną Mszę Świętą poprzedzimy Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 17.00. Serdecznie zapraszam wszystkich parafian, zwłaszcza czcicieli Matki Najświętszej, która przez swój udział w dziele zbawienia włada tak wielką mocą w wypraszaniu u tronu Bożego potrzebnych nam łask.

 

7Kolekta dzisiejszej Niedzieli jako II- iej miesiąca jest przeznaczona na nasze cele inwestycyjne. Serdeczne Bóg zapłać!

 

8. ZBIÓRKA NA RZECZ POSZKODOWANYCH 
PRZEZ TRZĘSIENIE ZIEMI W TURCJI I SYRII. We wszystkich parafiach naszej diecezji, w Niedzielę 12 lutego odbywa się zbiórki do puszek na rzecz poszkodowanych przez kataklizm. Zebrane ofiary pieniężne w ciągu tygodnia należy przesłać na konto Caritas Diecezji Pelplińskiej.

 

9. Zachęcam do lektury prasy katolickiej: „Gość niedzielny”, „Pielgrzym” i „Czasopisma misyjne”. Można je nabyć przy wyjściu głównym z kościoła.

 

10. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam najlepsze życzenia: obfitości Bożego błogosławieństwa i wzrastania w miłości do Boga i ludzi. 

 

11. W przyszłą Niedzielę, 19 lutego po Mszy św. o godzinie 10.30 odbędzie się spotkanie. organizacyjne Rodziców Dzieci przygotowujących się do I- komunii św.

 

12. Dziękuję wszystkim Rodzinom sprzątającym w minionym tygodniu Kościół w Garczegorzu:

Elżbieta i Dorota Czaja.

Zapraszam w najbliższym tygodniu do sprzątania Kościoła rodziny: 

Beata Syldatk, Gabriela Konkel, Wiesława Domaros.

Dziękuję Paniom za sprzątnięcie w minionym tygodniu Kościoła w Janowicach:

Klinkosz Ewelina, Radosław Klinkosz, Wolff Beata

Proszę o pomoc w sprzątnięciu kościoła w Janowicach zbliżającą się sobotę Panie: 

Bernadeta Procajło, Artur Młyński, Iwona Czajkowska.

KOMENTARZ DO CZYTAŃ

I Czytanie Syr 15,15-20

Wolność jest darem od Boga, mamy wybór pomiędzy zachowywaniem przykazań, co jest Jego upodobaniem, lub ich odrzuceniem.

Psalm 119

Szczęśliwymi są ci, którzy zachowują drogę Boga, idą za Nim całym sercem.

II Czytanie 1 Kor 2,6-10

Naukę Jezusa można pojąć tylko dzięki Duchowi, który przenika wszystko i pozwala poznawać to, czego jeszcze nie znamy.

Ewangelia Mt 5,17-37

Jezus jest przykładem, jak wypełniać Prawo w sposób pełny, doskonały. Nauka Jezusa wymaga radykalnego poświęcenia, przestrzegania Prawa i odcięcia się od grzechu, aby mieć życie.

Przejdź do góry strony