Parafia św. Marii Magdaleny w Garczegorzu

V Niedziela Wielkanocy, 28 kwietnia 2024 roku.

Utworzono: 27-04-2024

                                  Ogłoszenia Duszpasterskie.

                                      V Niedziela Wielkanocy.

                                        28 kwietnia 2024 roku.

 

1. Alegoria o winnym krzewie przypomina, jak ważne dla Jezusowego ucznia jest trwanie w zjednoczeniu ze swoim Mistrzem. Pamiętajmy o tym zawsze i wszędzie i nie zapominajmy nigdy o codziennej modlitwie i coniedzielnej Eucharystii, bo stąd czerpiemy siłę do pięknego i uczciwego życia.

 

2. W poniedziałek, 29 kwietnia zapraszam do modlitwy w intencji Europy w dniu święta jej patronki, Świętej Katarzyny Sieneńskiej. Msze Święte o godz. 17.00.. Naszą modlitwą ogarniemy również wszystkie ofiary nazistowskiego i stalinowskiego terroru, zwłaszcza osoby duchowne i konsekrowane, w przypadający tego dnia Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego, upamiętniający rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Dachau.

 

3. W środę, 1 maja rozpoczynamy piękny miesiąc maj. W naszej polskiej tradycji to miesiąc szczególnej modlitwy razem z Maryją. Każdego dnia w łączności z Mszą Świętą będziemy odprawiali nabożeństwa majowe. Zapraszamy również w majowe popołudnia przy naszych kapliczkach w gronie sąsiedzkim odmawiać litanię loretańską do NM Panny. W tym dniu również przypada wspomnienie Świętego Józefa Rzemieślnika, zatem w czasie Mszy Świętych i nabożeństwa majowego będziemy się modlić za wszystkich pracujących i tych, którzy pracy poszukują.

1 maja przeżywać będziemy również dzień Odpustu w kościele w Janowicach, którem patronuje św. Józef Rzemieślnik i Oblubieniec NM Panny. Zapraszam na sumę Odpustową o godzinie 11.00.

 

4. W piątek, 3 maja, obchodzimy szczególną uroczystość – uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Głównej Patronki naszej ojczyzny oraz Narodowe Święto Rocznicy Uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja. Przyjdźmy w tym dniu do kościoła na Mszę Świętą. Msze będą odprawione o godz. 7.30 i 10.30 w Garczegorzu i 9.00 w Janowicach.Niech przez ten cały świąteczny dzień towarzyszy nam modlitwa za Polskę i za Polaków w kraju i na emigracji. Ze względu na przypadającą uroczystość nie obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

 

5. W poprzedzający czwartek, 2 maja przeżywać będziemy Dzień Polonii i Dzień Flagi; w swoich prywatnych pacierzach czy przez udział we Mszy Świętej wyraźmy troskę o duchowy i materialny ład i rozwój w naszej ojczyźnie. Z racji pierwszego czwartku miesiąca módlmy się również o powołania do służby Bożej. Wspólnie te intencje powierzymy w czasie wieczornej modlitwy maryjnej.

 

6. W sobotę, pierwszą miesiąca, 4 maja przypada wspomnienie Świętego Floriana, męczennika, patrona strażaków.Powierzmy mu intencje strażaków i wszystkich spieszących z pomocą podczas pożarów, powodzi czy innych klęsk żywiołowych. Zapraszam druhów strażaków na Mszę św. o godzinie 18.00 do Remizy OSP Pogorszewo, która zostanie odprawiona w ich intencji.

Również 4 maja, w pierwszą sobotę miesiąca przed południem, od 9.30 odwiedzę chorych i starszych Parafian z Komunią Świętą.

 

7. W środę, 1 maja zapraszam młodzież na próbę liturgiczną przed przyjęciem sakramentu bierzmowania o godzinie 17.30 w kościele w Garczegorzu.

 

8. Zachęcam do nabycia czasopism: „Pielgrzyma”, „Gościa Niedzielnego” i „Różaniec”. 

 

9. Dziękuję Rodzinom sprzątającym w minionym tygodniu Kościół w Garczegorzu:

Zaręba Teresa i Elżbieta, Fludra Krystyna i Malwina, Mazur Aleksandra.

Zapraszam w najbliższym tygodniu do sprzątnięcia Kościoła rodziny:

Wolff Marta, Wrzesień Teresa, Wrzesień Paulina.

Dziękuję za sprzątnięcie w minionym tygodniu Kościoła Janowicach:

Proszę o pomoc w sprzątnięciu kościoła w zbliżającą się sobotę Panie: 

Tomczyk Grażyna, Hilla Magdalena, Karczewska Hanna. 

 

10. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzę obfitości Bożych darów oraz opieki Maryi – Wspomożycielki Wiernych.

 

 

PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCY                        28 kwietnia 2024

KOMENTARZ DO CZYTAŃ

 

Dz 9,26-31 Gorliwość nawróconego Szawła

1 J 3,18-24 Miłujmy czynem i prawdą

J 15,1-8 Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity

Zgodnie z Ewangelią według Świętego Jana to właśnie Wieczernik stał się miejscem, w którym Jezus wygłasza wobec Apostołów mowę pożegnalną. Jest to swoisty testament Pana, który obrazuje On przykładem winnego krzewu i latorośli. Zaczerpnięty z codzienności motyw winnicy jest często przywoływany na kartach Pisma Świętego, dlatego też był czytelnym znakiem dla zgromadzonych w Wieczerniku. Aż dwukrotnie Jezus określa się tytułem: „Ja jestem krzewem winnym”. Formuła „Ja jestem” przywołuje na myśl Imię Boga z Księgi Wyjścia. Jezus przejmuje Imię Ojca, czyniąc się Panem Nowego Przymierza, w którym Zbawiciel zawiązuje ścisłą relację ze swym ludem. Każdy wszczepiony w miłość i naukę Pana jest niczym wybujała latorośl, która czerpie z Niego swe życiowe siły. W czasie liturgii słowa umacniajmy i pogłębiajmy naszą relację z Jezusem.

 

Przejdź do góry strony