Parafia św. Marii Magdaleny w Garczegorzu

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, 31 marca 2024 roku.

Utworzono: 30-03-2024

 

                                            Ogłoszenia duszpasterskie. 

                                Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego.

                                             31 marca 2024 roku. 

 

Drodzy parafianie i goście!

 

1. W ten radosny dzień Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa przyszliśmy do naszego parafialnego kościoła, aby wyśpiewać radosne ALLELUJA, bo chyba dzisiaj całe stworzenie śpiewa na chwałę Pana owo radosne ALLELUJA. Chcemy razem z całym stworzeniem dziękować za dzieło odkupienia, za Chrystusowe zwycięstwo nad śmiercią, grzechem i szatanem. Tak jak niewiasty i Apostołowie biegniemy do grobu, który jest pusty, próbujemy zrozumieć to, co się wydarzyło tej nocy i tego poranka. I chcemy wołać: „Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja!”. 

I od tego pustego grobu Drogim Parafianom i Gościom przekazuję najserdeczniejsze życzenia, aby Zmartwychwstały Pan i Zbawiciel opromieniał swoją łaską i błogosławieństwem każdą chwilę życia i by udzielał zdrowia i wszelkich potrzebnych darów.

2. Jutro Poniedziałek w oktawie Wielkanocy. Msze Święte jak w każdą niedzielę. Składka z tego drugiego dnia świąt będzie przeznaczona na utrzymanie katolickich uczelni i szkół w naszym kraju. Mimo iż tylko jutro jest dzień wolny od pracy, starajmy się w naszych domach i rodzinach utrzymać świąteczny charakter całej paschalnej oktawy – do przyszłej niedzieli włącznie. Przywróćmy w naszych rodzinach wielkanocne pozdrowienie „CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ! PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ!” i przez dni oktawy nim się pozdrawiajmy. Postarajmy się w kolejne dni przybyć na Eucharystię: w dniach oktawy bowiem będziemy śpiewać hymn uwielbienia „Chwała na wysokości Bogu” i w modlitwie eucharystycznej usłyszymy, że „obchodzimy święty dzień zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa”.

Z racji oktawy Wielkanocy w piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość o pokarmów mięsnych.

3. Pragnę podziękować wszystkim za przygotowanie naszego parafialnego kościoła do przeżywania tych najważniejszych świąt chrześcijańskich: za jego posprzątanie, za przygotowanie dekoracji i liturgii na czas Triduum Paschalnego oraz za czynny i żywy udział w liturgiach minionych dni. Niech Wam wszystkim Dobry Bóg wynagrodzi obfitością swojej łaski.

4. W ramach świątecznego popołudniowego wypoczynku, może przechadzki czy przejażdżki, pamiętajmy także o chwili modlitwy przy grobach naszych najbliższych, którzy przez chrzest zostali włączeni w Chrystusa i teraz oczekują na pełny udział w Jego zmartwychwstaniu.

5. Podczas paschalnej oktawy przeżywać będziemy czwartek przed pierwszym piątkiem, pierwszy piątek i pierwszą sobotę miesiąca. W te dni zapraszamy do kościoła do wspólnej modlitwy: w czwartek w intencji powołań do służby Bożej, w piątek do Najświętszego Serca Jezusowego w duchu wynagrodzenia za grzechy nasze i całego świata, w sobotę – na wynagradzający nabożeństwo.

Od godziny 0930sobotę 6 kwietnia odwiedzę osoby starsze i chorych z posługą sakramentalną.

 

6. Przyszła niedziela to Niedziela Miłosierdzia Bożego, którą rozpoczyna się w naszej ojczyźnie Tydzień Miłosierdzia. Naszym przygotowaniem do tego święta jest trwająca od Wielkiego Piątku Nowenna do Bożego Miłosierdzia. 

7. Zachęcam do nabycia kolejnych numerów czasopism Katolickich, które znajdują się w kruchcie Kościoła: Pielgrzym, Gość niedzielny, Różaniec.

8. Skarbonki „Jałmużny wielkopostnej” można składać przy Grobie Pańskim. Proszę, aby były podpisane i podany adres. Konkurs z logo Caritas.

9. Dzisiaj następuje wymiana tajemnic modlitewnych Róż Różańcowych.

10. W przyszłą Niedzielę, 7 kwietnia odbędzie się poświęcenie świec dzieci przygotowujących się do pierwszej Komunii św., a po Mszy św. spotkanie organizacyjne.

11Dziękuję Rodzinom sprzątającym w minionym tygodniu Kościół Garczegorze:

Rodzicom dzieci pierwszokomunijnych oraz młodzieży przygotowującej się do bierzmowania.

Zapraszam w najbliższym tygodniu do sprzątnięcia: Kościoła rodziny:

Żuchowska Michalina, Klawikowska Agnieszka, Detlaf Monika.

Dziękuję Rodzinom za sprzątnięcie w minionym tygodniu Kościoła w Janowicach:

Rodzicom dzieci pierwszokomunijnych oraz młodzieży przygotowującej się do bierzmowania.

Proszę o pomoc w sprzątnięciu kościoła w Janowicach w zbliżającą się

sobotę Panie:  Bikowska Dorota, Bielicka Jagoda, Kaczmarek Alicja. 

12Peregrynacja Obrazu MB Nieustającej Pomocy w naszej Parafii.

Drodzy Parafianie !

Pragniemy podziękować, iż poprzez decyzję Stolicy Apostolskiej Matka Boża Nieustającej Pomocy stała się Główną Patronką naszej diecezji pelplińskiej (była Nią w latach 1962-1992 i jest ponownie od 2023 roku). Pragniemy jeszcze bardziej ożywić Jej kult, który jest bardzo rozpowszechniony szczególnie poprzez środową nowennę. Pragniemy zawierzyć Jej w modlitwie naszą diecezję; pragniemy prosić w intencjach powołań kapłańskich i naszych rodzin. Pragniemy przygotować się duchowo na nadchodzący Rok Święty – Jubileuszu 2025.

Obraz MB Nieustającej Pomocy, książeczka - (mały modlitewnik ma towarzyszyć modlitwie rodzinnej w domu), będzie przychodził w konkretnym dniu do poszczególnych rodzin. Następnie przekazywany codziennie z rodziny do rodziny w godzinach wieczornych i w gronie najbliższych ma gromadzić na modlitwie w intencjach ogólnych i prywatnych. 

Peregrynację rozpoczniemy 7 kwietnia. W parafialnej świątyni w Garczegorzu podczas Nabożeństwa o godzinie 20.00, w godzinie Apelu Jasnogórskiego Obraz przekazany zostanie pierwszej Rodzinie naszej Wspólnoty i rozpocznie peregrynację po naszych Rodzinach.

13Ze słowami z wielkanocnej sekwencji: „Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy” i z Bożym błogosławieństwem i wielkanocnym pozdrowieniem idźmy świętować do naszych rodzin: do naszych bliskich i do naszych domów, lecz również pójdźmy z tym radosnym orędziem o zmartwychwstaniu Pana do szkół i zakładów pracy…

 

 

NIEDZIELA WIELKANOCNA                                 31 marca 2024

ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO                

Msza w dzień

 

KOMENTARZ DO CZYTAŃ

 

Dz 10,34a.37-43 Świadectwo Piotra o zmartwychwstaniu

Kol 3,1-4 Dążcie tam, gdzie jest Chrystus

J 20,1-9 Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego

Żaden świadek śmierci Jezusa na krzyżu nie przypuszczał, że w niedalekim czasie po tym wydarzeniu kamień grobowy zostanie odsunięty bez jakiejkolwiek ingerencji człowieka. Dezorientacja jest zbieżną cechą, która towarzyszyła Marii Magdalenie, a następnie Piotrowi i drugiemu uczniowi, którego utożsamiamy ze Świętym Janem. To nie Anioł Pański, a wejrzenie uczniów do wnętrza grobu doprowadziły do wiary w zmartwychwstanie Pana. Jednym ze znaków jest sudarion, czyli oddzielnie zwinięta chusta, która spoczywała na twarzy Jezusa. Złożona chusta była jednoznacznym przekazem. Gdy w trakcie posiłku pan domu odchodził od stołu, z myślą o powrocie, zostawiał sługom znak złożonej chusty. Ów znak w grobie wskazuje, że to nie koniec życia Jezusa, lecz powrót Zwycięzcy Śmierci. Niech słowo Boże obudzi w nas paschalną radość.

 

PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY                  1 kwietnia 2024

KOMENTARZ DO CZYTAŃ

 

Dz 2,14.22b-32 Piotr głosi zmartwychwstanie Chrystusa

Mt 28,8-15 Chrystus zmartwychwstały ukazuje się niewiastom

 

Dla Ewangelisty Mateusza kraina Galilei stanowi klamrę łączącą wydarzenia z życia Pana Jezusa. Nieprzypadkowo Zmartwychwstały informuje niewiasty: „Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech udadzą się do Galilei, tam Mnie zobaczą”. Galilea jest miejscem początku, a teraz wypełnienia misji Chrystusa. Tam gdzie Jezus rozpoczął publiczną działalność, tam też kieruje Apostołów. Nakaz wyjścia uczniów z ukrycia i udania się poza uświęcone granice Judei jest czytelnym znakiem, aby Dobrą Nowinę o zmartwychwstaniu Zbawiciela głoszono wszystkim ludziom. Opisana w Dziejach Apostolskich postawa Piotra i innych dowodzi dochowania posłuszeństwa słowom Pana. Jako naoczni świadkowie zaświadczają o powstaniu swego Mistrza z martwych. Niech liturgia słowa uczyni z nas świadków zmartwychwstania. 

 

 

Przejdź do góry strony