Parafia św. Marii Magdaleny w Garczegorzu

Niedziela Palmowa, 2 kwietnia 2023 roku.

Utworzono: 01-04-2023

                                 Ogłoszenia Duszpasterskie.

                         Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej.

                                       02 kwietnia 2023 roku.

1. Dzisiejsza Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Jak Jezus wszedł do Jerozolimy, tak przychodzi dziś do każdego z nas. Oby nie okazało się jednak, że stoimy w tym tłumie, który woła: „Hosanna”, a za chwilę będzie wołał: „Na krzyż w Nim”! Prośmy o łaskę, abyśmy w nadchodzącym czasie przeżyli z Panem Jezusem szczery żal z powodu naszych nieprawości po to, aby przeżyć prawdziwą radość z powodu nowego życia, które ofiaruje nam Zmartwychwstały.

 

2. W dzisiejszą niedzielę, 2 kwietnia, przypada 18. rocznica śmierci Świętego Jana Pawła II. Przez jego wstawiennictwo możemy prosić Boga o potrzebne dla nas łaski. On przez długie lata swojego pontyfikatu własnym przykładem uczył nas, jak oddać się całkowicie Chrystusowi i jak świadczyć wobec innych o własnej wierze. Starajmy się go w tym naśladować!

 

3. Wielki Tydzień, który otwiera się przed nami, przeżyjmy jako ludzie wierzący: godnie i po chrześcijańsku. Niech trzy święte dni: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota będą dniami szczególnego zagłębiania się w Misterium Paschalne przez czynny udział w bogatej liturgii tego czasu.

 

4. W Wielki Czwartek we wszystkich parafiach celebrowana jest Msza Święta, zwana Mszą Wieczerzy Pańskiej, na pamiątką ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa. Rozpoczyna ona Triduum Paschalne. Po hymnie „Chwała na wysokości Bogu” milkną dzwony i organy, a po Komunii Świętej Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do ołtarza adoracji, zwanego dawniej ciemnicą. Liturgia tej Mszy Świętej w naszym kościele rozpocznie się o godz. 19.00, a w Janowicach o godz. 17.00W Garczegorzu czuwać będziemy mogli  przy Ciemnicy do godziny 21.00 i w Janowicach do 19.00. W piątek zapraszam do modlitwy adoracji przy Ciemnicy w Garczegorzu od godziny 9.00 do wieczornej adoracji Krzyża św.a w Janowicach od 16.00.

 

5. W Wielki Piątek wszystkich obowiązuje post ścisły, polegający na powstrzymaniu się od potraw mięsnych oraz na ograniczeniu ilości posiłków. Tego dnia możemy zjeść trzy posiłki, ale tylko jeden z nich do syta. Wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wszystkich od 14. roku życia, bez górnej granicy wieku, natomiast post ilościowy obowiązuje od 18. do 60. roku życia. Tego dnia na znak smutku i żałoby nie sprawuje się Eucharystii. Za uczestnictwo w adoracji krzyża można uzyskać odpust zupełny. Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do grobu Pańskiego. Początek wielkopiątkowej liturgii w Garczegorzu o godz. 19.00, a w Janowicach o godzinie 17.00.

O godzinie 1500 zapraszam na Godzinę Miłosierdzia – Garczegorze. W Garczegorzu czuwać będziemy mogli przy Grobie Pańskim do godziny 21.00 i w Janowicach do 19.00.

 

6. Wielka Sobota jest dniem adoracji Najświętszego Sakramentu w grobie Pańskim. Adoracja w Garczegorzu od godziny 11.00 do wieczornych obrzędów Wigilii. Pamiętajmy o tym, kiedy przyjdziemy pobłogosławić pokarmy. Jest to czas upamiętniający zstąpienie Chrystusa do otchłani, nadal obowiązuje cisza i zaduma nad śmiercią Chrystusa. Warto i w tym dniu zachować post, powstrzymując się od pokarmów mięsnych. Pokarmy na stół wielkanocny będą błogosławione w naszych miejscowościach i kościołach w następujących godzinach:

0900  - Wilkowo,  0915 - Obliwice,  0930 – Janisławiec,  0945 - Darżkowo, 

1000  - Janowic,  1015 - Rozgórze,  1030 - Janowiczki, 1045 - Pogorszewo, 

1100 - Garczegorze.

 

 

7. W sobotni wieczór rozpoczynamy Wigilię Zmartwychwstania Pańskiego. Uroczysta i najbogatsza w ciągu roku liturgia oznajmi zmartwychwstanie Chrystusa. Aby całe Święte Triduum Paschalne otrzymało uroczystą oprawę, wszystkich parafian zachęcam do licznego udziału. Wigilia Paschalna w naszym kościele rozpocznie się o godz. 22.00, a na końcu procesja wokół kościoła, żeby uroczyście i radośnie ogłosili światu, że Pan zmartwychwstał i jest z nami. Proszę o przygotowanie orszaku procesyjnego. Zapraszam druhów strażaków do warty przy Grobie Pańskim i udziału w Procesji. Na tę uroczystą liturgię przynosimy ze sobą świece. Skarbonki Jałmużny Wielkopostnej proszę składać przy Grobie Pańskim. (podpisane i adres).

 

8Rezurekcja w Janowicach, w poranek wielkanocny o godz. 600. Zapraszam wszystkich parafian i gości, żeby uroczyście i radośnie ogłosili światu, że Pan zmartwychwstał i jest z nami. Proszę o przygotowanie orszaku procesyjnego. Niech świat usłyszy naszą radość!

 

9. Msze św. w Niedzielę Wielkanocną: Janowice 600, Garczegorze  830, 1030.

 

10. Kolekta przyszłej Niedzieli jako II- iej miesiąca przeznaczona jest na nasze cele inwestycyjne. Za wszelkie ofiary: Bóg zapłać!

 

11. Zachęcam do nabycia kolejnego numeru: Gościa niedzielnego, Pielgrzyma i Różaniec.

 

12.  Dziękuję Rodzinom sprzątającym w minionym tygodniu Kościół Garczegorze: 

Karolina Mielewczyk, Monika Krampichowska, Agnieszka Keller.

Zapraszam w najbliższym tygodniu do sprzątnięcia Kościoła rodziny:

Rodziców dzieci pierwszo komunijnych oraz młodzież przygotowującą się do 

bierzmowania.

Dziękuję Paniom za sprzątnięcie w minionym tygodniu Kościoła w Janowicach:

Małgorzata Marcisz, Ryszard Nogalski, Steinke.

Proszę o pomoc w sprzątnięciu kościoła w Janowicach w zbliżającą się sobotę Panie: 

Rodziców dzieci pierwszo komunijnych oraz młodzież przygotowującą się do 

bierzmowania. 

 

13. W dzisiejszą Niedzielę wymiana tajemnic modlitewnych Róż Różańcowych.

 

14. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzę obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.


„ Wszystko jest nam dane w Chrystusie, który umarł i zmartwychwstał, i żyje, i trwa na wieki. Trzeba jednak zjednoczyć się z Nim w wierze, pozwolić, aby Jego życie ukazało się w naszym, aby o każdym chrześcijaninie można było powiedzieć, że już nie jest alter Christus, lecz ipse Chrystus, samym Chrystusem!”

 

NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ. 2 kwietnia 2023 roku.

Rocznica śmierci Świętego Jana Pawła II (2005 r.)

KOMENTARZ DO CZYTAŃ

I Czytanie Iz 50,4-7

Bóg pobudza nasze zmysły, aby mogły służyć większej chwale Bożej, byśmy mogli jak Jezus posługiwać wśród braci, ale także sami zachowywali postawę ucznia, który uczy się od swego Mistrza. 

Psalm 22

Trudność w życiu z Bogiem pojawia się stąd, że różni ludzie prześladują uczniów Chrystusa, wywołują cierpienie. W tym warto jednoczyć się z Jezusem, który sam przeszedł od radości ludu w Jerozolimie, aż po krzyż.

II Czytanie Flp 2,6-11

Jezus był podobny do ludzi we wszystkim oprócz grzechu. Był doskonalszy, swoim postępowaniem pokazywał każdym, że jest z nami, aby Bóg Ojciec okazał swoją chwałę. 

Ewangelia Mt 21,1-11

Jezus Chrystus jest wypełnieniem wszystkich proroctw Starego Testamentu, jest pokornym Królem, witanym przez ludzi z radością, ale która nie trawa zbyt długo. W Jerozolimie wywołuje On niemałe poruszenie, z zaciekawieniem pojawia się w ludziach pytanie: „Kto to jest”, co może być początkiem wiary. 

 

Przejdź do góry strony