Parafia św. Marii Magdaleny w Garczegorzu

IV Niedziela Wielkanocy, 30 kwietnia 2023r.

Utworzono: 29-04-2023

 

                                                     Ogłoszenia duszpasterskie.

                                                       IV Niedziela Wielkanocy.

                                                        30 kwietnia 2023 roku.

 

1. Dzisiejszą niedzielę przeżywamy w Kościele jako Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne. Rozpoczynają się też Kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele. Ciągle musimy prosić Jezusa Chrystusa – Dobrego Pasterza, aby nigdy nie zabrakło nowych pracowników w Bożej Winnicy. Musimy modlić się o dobre i liczne powołania kapłańskie i zakonne, o ludzi gotowych pójść przemieniać serca innych, podjąć trudne zadania wobec współczesnego świata. Mając wśród siebie kapłanów, mamy dostęp do niewyczerpanych łask Bożych płynących z sakramentów świętych. Pamiętajmy, że tylko dzięki sercom i dłoniom kapłanów jest możliwe przedłużenie Chrystusowej zbawczej Ofiary podczas Eucharystii oraz rozdawanie miłosierdzia Bożego w sakramencie pokuty. 

2. Podczas tego Tygodnia szczególnie będziemy prosić o powołania kapłańskie i zakonne z naszej wspólnoty parafialnej. Być może w młodych sercach naszych parafian daje się słyszeć głos Bożego wołania: „Pójdź za mną”! Drodzy Rodzice i Wychowawcy, pielęgnujmy te Boże podszepty, wspierajmy je modlitwą, delikatną radą, a nade wszystko nie stawajmy na przeszkodzie, jeśli któryś syn czy córka podejmą decyzję o poświęceniu swego życia dla Boga i bliźnich. Każdy dar złożony w ręce Boga zostanie wielokrotnie wynagrodzony! Prośmy o pomoc Tę, która wiernie i do końca trwała przy Chrystusie i przy rodzącym się Kościele w Dniu Pięćdziesiątnicy. Maryja jest najlepszą Matką wszystkich kapłanów i Wychowawczynią powołań kapłańskich.

3. W najbliższy poniedziałek wchodzimy w maryjny miesiąc maj. Codziennie będziemy gromadzili się wokół ołtarza na Eucharystii i na tak kochanym przez starszych i młodszych majowym nabożeństwem. Tyle ważnych spraw mamy do omodlenia przed obliczem Matki Bożej. W Jej szkole uczmy się całkowitego oddania Bogu i braciom. W naszym kościele nabożeństwo majowe będziemy celebrowali codziennie w łączności z Mszą św. Zadbajmy też o Jej wizerunki w naszych domach i w przydrożnych kapliczkach. Rodzinnie gromadźmy się przy nich na śpiewanie Litanii loretańskiej, pieśni maryjnych, na różaniec czy wieczorny Apel Jasnogórski.

4. Dzień 1 maja – to także Święto Pracy. Kiedy wiele osób i rodzin boryka się z palącym problemem bezrobocia, a co za tym idzie – często dramatyczną sytuacją materialną, nie można pominąć okazji, jaką daje pierwszomajowe wspomnienie Świętego Józefa Robotnika, aby żarliwie prosić go o wrażliwość sumień i ład moralny w życiu społecznym. Eucharystię tego dnia o godz. 11.00 w Janowicach łączymy z dorocznym wspomnieniem odpustowym na które zapraszam Parafian.

5. We wtorek, 2 maja, przypada też Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Modlitwą ogarniemy też rodaków żyjących poza granicami naszej ojczyzny. Nie zapomnijmy o wywieszeniu flag, aby w ten sposób zademonstrować nasze przywiązanie do barw narodowych.

6. W kalendarzu liturgicznym pod datą 3 maja celebrujemy uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej Patronki naszej ojczyzny. Msze Święte tego dnia w naszym kościele będą sprawowane o godz. 7.30 i 10.30 w Garczegorzu i 9.00 w Janowicach. Weźmy udział w liturgii tej uroczystości, dopisując w ten sposób kolejną kartę miłości naszego narodu do Maryi. Podczas liturgii ponowimy Akt oddania Polski pod opiekę Matki Najświętszej.

7. Również w tym tygodniu, w sobotę, 6 maja, przypada święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba, którzy czerpiąc moc z Chrystusa, udowodnili, że nawet słaby człowiek jest w stanie poświęcić się głoszeniu Ewangelii. Ich wstawiennictwu będziemy polecać wszystkich powołanych do pracy w Winnicy Pańskiej, zwłaszcza że przez cały bieżący tydzień trwają Kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele.

8. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W sobotę z posługą duszpasterską udam się do chorych i seniorów naszej wspólnoty parafialnej od godz. 9.00. Pierwszy piątek jest dniem Komunii Świętej wynagradzającej za grzechy osobiste i całego świata. Chrystusa Eucharystycznego możemy przyjąć tylko czystym sercem. Dlatego w naszym kościele adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 16.00, w tym czasie również okazja do spowiedzi świętej. Wieczorna Msza Święta wynagradzająca oraz pierwszopiątkowe nabożeństwo o godz. 17.00.

9. W czwartek, 4 maja wspominamy św. Floriana, męczennika patrona druhów Strażaków. Zapraszam na Mszę św. o godzinie 18.00 do remizy w Pogorszewie.

10.Zapraszam na spotkanie formacyjne oraz próbę liturgiczną młodzież pragnącą przyjąć sakrament bierzmowania. Próba odbędzie się w sobotę o godzinie 15.00 kościele w GarczegorzuObecność obowiązkowa !

11. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzę obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

12Zachęcam do nabycia kolejnych numerów czasopism Katolickich. Katecheza Eucharystyczna.

13. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszła: śp. Genowefa Jurczyńska, lat 86.Pamiętajmy o niej w modlitwach oraz o ich najbliższych i wspierajmy się nawzajem słowami wiary i miłości.

14. Dziękuję Rodzinom sprzątającym w minionym tygodniu Kościół w Garczegorzu:

Irena Kreft, Teresa Wolska.

Zapraszam w najbliższym tygodniu do sprzątnięcia Kościoła rodziny:

Katarzyna Bobrucka, Zofia Giełażyn, Maria Machola.

Dziękuję za sprzątnięcie w minionym tygodniu Kościoła Janowicach:

Julita Meyer, Agata i Marianna Jurczyńska, Kamila i Katarzyna Jurczyńska.

Proszę o pomoc w sprzątnięciu kościoła w zbliżającą się sobotę Panie:

Mariola Bieszk, Ewelina Murawska, Marianna Jurczyńska.

CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCNA. 30 kwietnia 2023 roku.

Światowy Dzień Modlitw o Powołania

Kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele

KOMENTARZ DO CZYTAŃ

I Czytanie Dz 2,14a 36-41

Słowo Pana trafia do serc ludzi i motywuje nas do podjęcia działań w kierunku nawrócenia, szukania pomocy. 

Psalm 23

Kiedy Pan jest naszym Pasterzem, to niczego nam nie brakuje, możemy być pewni Jego dróg, po których sam nas prowadzi.

II Czytanie 1 P 2,20b-25

Dobry Pasterz powołuje nas do umiejętnego przeżywania cierpień, tak jak On to zrobił, uczy nas, jak na nie reagować. 

Ewangelia J 10,1-10

Jezus zna swoje owce po imieniu. Każdy z nas jest dla Niego ważny i wartościowy, godzien szukania i walki. Jezus jest Tym, który ma najczystsze intencje wobec człowieka: pragnie dać mu życie.

Przejdź do góry strony