Parafia św. Marii Magdaleny w Garczegorzu

I Niedziela Wielkiego Postu, 26 luty 2023 rok.

Utworzono: 25-02-2023

 

O głoszenia duszpasterskie.

I Niedziela Wielkiego 

Postu.

26 lutego 2023 roku.

 

1. Dzisiaj pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Kończą się właśnie trwające od Środy Popielcowej Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. Warto przytoczyć przy tej okazji słowa Świętego Jana Pawła II: „Rozpoczynający się okres Wielkiego Postu jest okazją do bardziej intensywnej modlitwy i wielkodusznej pokuty dla ubłagania Boga o łaskę nawrócenia serc i dar pokoju w sprawiedliwości dla wszystkich ludzi. Zwracam się do wszystkich wiernych by czas przygotowania do świąt wielkanocnych poświęcili modlitwie o pokój i spełnianiu czynów braterskiej solidarności wobec ludzi cierpiących”. Starajmy się, aby owoce duchowe, jakie w tym czasie otrzymamy, promieniowały wokół nas, a trud stawania się lepszymi ofiarujmy także za innych, zwłaszcza za tych, którzy obrażają Pana Boga i za to nie przepraszają, oraz za pokój na świecie, którego tak bardzo wszyscy potrzebujemy.

 

2. Włączmy się w głębokie przeżycie tego czasu przez intensywniejszą modlitwę osobistą i wspólnotową. Tej drugiej będzie sprzyjał udział w nabożeństwach wielkopostnych: w piątki w naszym kościele - Garczegorze o godz. 17.30, Janowice – 16.00odprawiamy Drogę krzyżową, a w niedzielę w łączności z Mszami św., Gorzkie żale. Do licznego udziału w tych nabożeństwach zachęcam wszystkich parafian: dzieci, młodzież i dorosłych. Pamiętajmy o osobistych umartwieniach, a także o specjalnych postanowieniach na Wielki Post.

 

3. Przypominam, że w każdy piątek Wielkiego Postu za odmówienie modlitwy do Chrystusa ukrzyżowanego: „Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu” oraz za udział w Drodze krzyżowej, a także w każdą niedzielę za udział w nabożeństwie Gorzkich żali oraz za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji można uzyskać odpust zupełny.

 

4. W najbliższą środę, 1 marca, przypada święto państwowe (od 2011 r.): Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W ten sposób przywołujemy zasługi wielu oddanych Polaków, skupionych w organizacjach i grupach niepodległościowych, którzy po zakończeniu II wojny światowej zdecydowali się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość naszej ojczyzny.

 

5. W sobotę, 4 marca, w liturgii czcimy Świętego Kazimierza (1458-1484), polskiego królewicza, który swym bogobojnym życiem udowodnił, że władza wcale nie musi być okazją do nadużyć, korupcji ani wyścigu w gromadzeniu doczesnego bogactwa. Władza i polityka jest dziełem Boga i traktowana jako powołanie może stać się też drogą do świętości. Ponieważ Święty Kazimierz jest patronem naszych braci Litwinów, przez jego wstawiennictwo polecajmy opatrzności Bożej Kościół i cały naród litewski.

 

6. W tym tygodniu następuje wymiana tajemnic modlitewnych Róż Różańcowych. Serdeczne Bóg zapłać Różom za comiesięczną modlitwę !

 

7. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Pańskiej Winnicy, także z naszej wspólnoty parafialnej. W piątek będziemy przepraszać Boże Serce za wszelki brak miłości, za lekceważenie daru miłosierdzia Bożego. Będziemy prosić o łaskę nawrócenia dla siebie i dla tych, którzy Pana Boga przepraszać nie chcą. Spowiedź św. od 17.00. W sobotę, o godz. 8.30 powierzymy naszą wspólnotę, każde rodzące się w niej i godnie kończące się życie Niepokalanemu Sercu Maryi – najlepszej z Matek.

 

8Osoby starsze i chorych Parafian z posługą sakramentalną odwiedzę w sobotę, 4 marca od godziny 9.30.

 

9. Odpowiadając na apel Przewodniczącego KEP, biskup pelpliński Ryszard Kasyna zwraca się z prośbą, aby w piątek 3 marca br. we wszystkich kościołach diecezji wznieść modlitwy w intencjach sprawiedliwego pokoju w Ukrainie, a w niedzielę 5 marca br., po każdej Mszy świętej zorganizować zbiórkę środków finansowych „do puszek”. Bóg zapłać!

 

10. Wszystkim, którzy w tym tygodniu będą świętować imieniny, urodziny oraz różne jubileusze życzę obfitości Bożych darów oraz wsłuchiwania się w słowo Boga, które daje prawdziwe życie. 

 

11. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Czytelnikom polecam: Pielgrzyma, Gościa niedzielnego i Różaniec. 

 

12. 24 marca zapraszam do udziału w EDK, która rozpocznie się Mszą św. o 2200 w Garczegorzu, a zakończy się w Łebie w kościele św. Jakuba Ap. około godziny 700. Zapisy przez internet: edk.org.pl.

 

13. Tradycyjnie ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego można składać do puszki w kruchcie kościoła. Serdeczne Bóg zapłać !

 

14. Dziękuję wszystkim Rodzinom sprzątającym w minionym tygodniu Kościół w Garczegorzu: Elżbieta Drużyńska, Katarzyna Drużyńska.

Zapraszam w najbliższym tygodniu do sprzątania Kościoła rodziny: 

Małgorzata Szablewska, Jolanta Płotka, Ewa Gębarowska.

Dziękuję Paniom za sprzątnięcie w minionym tygodniu Kościoła w Janowicach:

Wioletta Grunau, Elżbieta Woźniak, Natalia Lisiecka.

Proszę o pomoc w sprzątnięciu kościoła w Janowicach zbliżającą się sobotę Panie: 

Milena Myszk, Anna Wyrwał, Anna Wolf.


 

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU. 26 lutego 2023 roku.

 

Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty

 

KOMENTARZ DO CZYTAŃ

 

I Czytanie Rdz 2,7-9;3,1-7

Grzech pierwszych ludzi to wynik pójścia za pokusą, która wydaje się nieszkodliwa, jednak skutki podjętej decyzji są opłakane – brak zaufania Bogu, a zbyt duże zaufanie sobie i swojej decyzji. 

 

Psalm 51

Skutkiem świadomości popełnionego grzechu powinien być żal, to on może zapoczątkować proces nawrócenia serca do Boga. 

 

II Czytanie Rz 5,12-19

Tam gdzie człowiek niedomaga, ma braki i grzechy, tam jest więcej miejsca dla Bożej łaski i usprawiedliwienia, którego dostępujemy w Jezusie Chrystusie. 

 

Ewangelia Mt 4,1-11

Jezus pomimo swej boskości jest kuszony (pokusa to nie grzech!). W przeciwieństwie do pierwszych ludzi On nie ulega pokusie, chociaż był kuszony na trzech płaszczyznach: potrzeb człowieka (głód), wzywanie i użycie w przewrotny sposób słów Pisma (próbowanie Boga), władza (królestwo ziemskie).


 

Wielkie i wspaniałe arcydzieło człowieka t

Przejdź do góry strony