Parafia św. Marii Magdaleny w Garczegorzu

III Niedziela Wielkanocna, 23 kwietnia 2023 roku.

Utworzono: 22-04-2023

 

                                 Ogłoszenia Duszpasterskie.

                                    III Niedziela Wielkanocy.

                                     23 kwietnia 2023 roku.


1. Dziś trzecia niedziela Wielkanocy. Nadal przeżywamy okres radości płynącej z doświadczenia mocy Chrystusa zmartwychwstałego. Dzięki tej mocy stajemy się wolni od samych siebie, od krępujących schematów i przyzwyczajeń. Ta moc uzdalnia nas do kochania innych i tworzenia z nimi autentycznej wspólnoty – komunii. Okres od zmartwychwstania do wniebowstąpienia Pan Jezus poświęcił tym, których najbardziej umiłował. Spróbujmy wejść do tego grona, poczujmy się zaproszeni do bliskiego przebywania ze Zmartwychwstałym, które najlepiej realizuje się przez nasz pełny udział w Eucharystii. 

 

 

2. Na mocy decyzji Konferencji Episkopatu Polski w trzecią niedzielę Wielkanocy we wszystkich diecezjach w Polsce obchodzona jest Niedziela Biblijna, która rozpoczyna następujący po niej Tydzień Biblijny. Niedziela i Tydzień Biblijny to inicjatywa kierowana szczególnie do tych wiernych, którzy w sposób szczególny interesują się Pismem Świętym. Ale nie tylko do nich – do każdego wierzącego, skoro Pismo Święte, zwłaszcza księgi Nowego Testamentu przybliżają nam Chrystusa jako naszego Pana i Mistrza będącego obrazem samego Boga. Zatem nie tylko dzisiaj, w Niedzielę Biblijną oraz w ciągu tego rozpoczynającego się Tygodnia Biblijnego, wczytujmy się z ochotą i rozważajmy słowo Boże, zwłaszcza to zawarte w Ewangeliach. 

 

 

3. W jutrzejszy poniedziałek nasze myśli i serca skierujemy do Gniezna, gdzie znajdują się relikwie Świętego Wojciecha, biskupa i męczennika, patrona Polski. Będziemy dziękować Bogu za dobro, jakie wyświadczył nam przez posługę Świętego Wojciecha na naszej ziemi. Od tysiąca lat jesteśmy chrześcijanami. Ale z tej wielkiej łaski wypływają także zadania, przede wszystkim godnego wypełniania Ewangelii Chrystusowej w codziennym życiu. Jako spadkobiercy Świętego Wojciecha nie możemy się jej wstydzić i nie możemy spokojnie patrzeć, kiedy się ją poniewiera.

 

 

4. Jeszcze w tym tygodniu, we wtorek, 25 kwietnia, będziemy przeżywali także święto Świętego Marka Ewangelisty. Jednocześnie jest to Dzień Modlitw o Urodzaje. Świąteczną Eucharystię połączymy z nabożeństwem błagalnym. Wszyscy wierni, także mieszkańcy miast, proszą tego dnia o błogosławieństwo dla pracujących na roli i o pomyślne zbiory. Będziemy się też modlić o to, aby nikomu na świecie nie brakowało chleba. Msza św. 17.00.

 

 

5. W sobotę, 29 kwietnia, przypada święto Świętej Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy. Tak dalece wyróżniała się czynną miłością do Kościoła Chrystusowego i świadectwem o Jego krzyżu, że nadano jej tytuł Doktora Kościoła. A w 1999 roku Święty Jan Paweł II ustanowił ją patronką Europy.

 

 

6. Również w tę sobotę z inicjatywy Episkopatu Polski naszą modlitwą ogarniemy również wszystkie ofiary nazistowskiego i stalinowskiego terroru, zwłaszcza osoby duchowne i konsekrowane, ponieważ tego dnia przypada Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego, upamiętniający rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Dachau w 1945 roku.

 

 

7. Przyszłą niedzielę – ostatnią niedzielę kwietnia będziemy przeżywali w Kościele jako Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne. Rozpoczyna się też Tydzień Modlitw o Powołania do służby w Kościele. Ciągle musimy prosić Jezusa Chrystusa – Dobrego Pasterza, aby nigdy nie zabrakło nowych pracowników w Bożej Winnicy.

 

 

8Zapraszam na spotkanie formacyjne oraz próbę liturgiczną młodzież pragnącą przyjąć sakrament bierzmowania. Próba odbędzie się w sobotę o godzinie 18.00 kościele w BiałogardzieObecność obowiązkowa !

 

 

9. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzę nieustannego doświadczania mocy Bożego słowa i wzrastania w posłuszeństwie Jego zbawczej woli.

 

 

10. Zachęcam do nabycia czasopism: „Pielgrzyma”, „Gościa Niedzielnego”.

 

 

11.  Dziękuję Rodzinom sprzątającym w minionym tygodniu Kościół w Garczegorzu:

       Lucyna Miłosz, Teresa Miotk Magdalena Miotk.

       Zapraszam w najbliższym tygodniu do sprzątnięcia Kościoła rodziny:

       Irena Kreft, Teresa Wolska, Anna Milczarek.

      Dziękuję za sprzątnięcie w minionym tygodniu Kościoła Janowicach:

      Anna Klejsa, Marzena Majer.

     Proszę o pomoc w sprzątnięciu kościoła w zbliżającą się sobotę Panie: 

     Julia Mejer, Katarzyna Jurczyńska, Marianna Jurczyńska.

 

 

12. W minionym tygodniu w naszej Parafii pożegnaliśmy śp. Urszulę Mach. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…...

 

 

TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCY 23 kwietnia 2023

Niedziela Biblijna i Tydzień Biblijny

KOMENTARZ DO CZYTAŃ

I Czytanie Dz 2,14.22-28

Aby przyjąć Jezusa, trzeba przyjąć prawdę o tym, że własnymi grzechami się Go przybiło do krzyża, a także o Jego sile, która sprawiła, że powstał z martwych. 

Psalm 16

Skoro Jezus jest moim Panem, to będę ufał Jego prawdzie, Jego opiece. 

II Czytanie 1 P 1,17-21

Wszystko co mam i co robię powinno być skierowane ku Bogu. 

Ewangelia Łk 24,13-35

Pan pomaga przyjąć prawdę o sobie, wyjaśniając Pisma w drodze do Emaus. Nauczyciel chciał iść dalej, jednak oni pragną, aby został. Poznają, że to Zbawiciel, przy łamaniu chleba, przy czynności, którą wielokrotnie razem przeżywali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przejdź do góry strony