Ogłoszenia parafialne

                                                                                     

www.parafia.garczegorze.pl     

                 Ogłoszenia Duszpasterskie.

                 III Niedziela Wielkiego Postu.

                       7 marca 2021 roku.

1. Czas Wielkiego Postu to czas naszej metanoi, która oznacza przemianę życia, podjęcie nowych wyzwań, pracę nad swoją duchowością, a przede wszystkim zmianę myślenia pod wpływem słowa, które kieruje do nas Bóg. Aby je usłyszeć, trzeba się zatrzymać, wyciszyć, skierować uwagę serca na Boga. Jest wiele spraw ważnych, lecz nie zaniedbajmy tego, co naprawdę istotne.

 

2. Dzisiaj wymiana tajemnic Żywego Różańca.

 

3. Przez cały marzec po każdej Mszy Świętej odmawiamy modlitwę do św. Józefa, opiekuna Świętej Rodziny, w której polecamy mu sprawy swoich rodzin.

 

4. We wszystkie piątki Wielkiego Postu będziemy rozważać mękę Pana Jezusa w czasie drogi krzyżowej o godz. 16.30 – Janowice i 17.30 – Garczegorze. W każdą niedzielę Wielkiego Postu gorzkie żale w połączeniu z Mszami św.

 

5. Rekolekcje parafialne w dniach 25-27 marzec. Poprowadzi je ks. Karol Misiurski. Otoczmy go modlitwą i zaplanujmy sobie czas, by cała rodzina mogła się przygotować do głębokiego przeżycia Świąt Wielkanocnych. 

 

6. W sobotę przypadnie 8. rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Niech nasza modlitwa będzie wyrazem miłości do Głowy Kościoła powszechnego.

 

7. Pragnę serdecznie podziękować za wszelkie ofiary złożone w minionych tygodniach na tacę i do skarbonek w świątyni na cele wspólnoty parafialnej i jej utrzymanie. Niech dobry Bóg wynagradza waszą hojność swoim błogosławieństwem.

 

8. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzę obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

 

9. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odszedł: śp. Krzysztof Stosik, lat 56. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie……...

 

10. W tym roku po raz kolejny wiele tysięcy wiernych podejmuje trud nocnej wędrówki połączonej z rozważaniem męki Chrystusa. Ekstremalna Droga Krzyżowa jest szczególną inicjatywą pozwalająca oderwać się od codziennych spraw, w ciszy i samotności rozmawiać z Bogiem. Bliższe informacje na temat tej formy Drogi krzyżowej na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej (Garczegorze, 19 marca o godz. 22.00).www.edk.org.pl).

 

11. Zachęcam do nabycia kolejnych numerów czasopism: „Pielgrzyma”, „Gość niedzielny”. Do puszki można składać ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego.


 

12. Dziękuję wszystkim Rodzinom sprzątającym w minionym tygodniu Kościół:

Emilia Paprocka, Anna Kołsut, Danuta Reszka, 

Zapraszam w najbliższym tygodniu do sprzątania Kościoła rodziny: 

Dorota Reszka, Ewelina Szymichowska, Urszula Paczuła, Karina Michalak, Justyna Szulc.

Dziękuję Paniom za sprzątnięcie w minionym tygodniu Kościoła w Janowicach:

Proszę o pomoc w sprzątnięciu kościoła w Janowicach zbliżającą się sobotę Panie: 

Grabowska Weronika, Rusakiewicz Lucyna, Malek Agnieszka. 

 

13. Kolekta przyszłej Niedzieli jako II-iej miesiąca przeznaczona będzie na nasze cele

inwestycyjne. Za wszelkie ofiary: Bóg zapłać!

 

14. W piątek, 12 marca zapraszam na spotkanie Radę parafialną. Spotkanie odbędzie się w plebani o godzinie 19.00.

 

Wielkie i wspaniałe arcydzieło człowieka to żyć dorzecznie”.

 

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                7 marca 2021

KOMENTARZ DO CZYTAŃ

 

Wj 20,1-17 (krótsze: Wj 20,1-3.7-8.12-17) Ogłoszenie przykazań Bożych 

1 Kor 1,22-25 Chrystus ukrzyżowany jest mądrością Bożą

J 2,13-25 Zapowiedź męki i zmartwychwstania

Pan Bóg troszczy się o człowieka. O tej prawdzie przypomina nam dzisiaj słowo Boże.

Wyrazem tej troski są przykazania, które Pan Bóg dał, aby uchronić człowieka od nieszczęść.

Szczególnym darem Bożym – mocą i mądrością Bożą, jak mówi Święty Paweł – jest ukrzyżowany Chrystus, który stał się dla jednych zgorszeniem, a dla innych głupstwem.

Ewangelia przywołuje obraz oczyszczenia świątyni dokonanego przez Pana Jezusa. 

Zbawiciel zapowiada także swoją mękę i zmartwychwstanie, czego wielu nie rozumie.

Wysłuchajmy z miłością słowa Bożego, abyśmy zachowali je w sercu.

 

Przejdź do góry strony