www.parafia.garczegorze.pl     

 

                Ogłoszenia duszpasterskie.

                    XVII Niedziela Zwykła

                      25 lipca 2021 roku.

 

1. Każda Msza Święta rozpoczyna się wezwaniem do modlitwy, kierowanym do nas przez celebransa, byśmy do wspólnej intencji dołączyli osobiste, z którymi przyszliśmy. Czy o tym pamiętamy? Czy zabieramy na Eucharystię także osobiste sprawy, by przedstawić je Panu? Jezus może spełnić nasze prośby, przemienić nasze życie, dosłownie dokonać cudu, o ile z pełnym zaufaniem potrafimy złożyć w Jego dłonie to, co czasami określamy jako „niewiele”. Uczmy się od apostołów postawy zawierzenia, z którą złożyli w dłonie Jezusa pięć chlebów i dwie ryby. Jezus nakarmił tłumy. Dokonał cudu. Czy w naszym życiu nie mógłby dokonać takich znaków?

 

2. Wspominamy dziś św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących, orędownika w śmiertelnych niebezpieczeństwach. Po Mszach Świętych błogosławieństwo pojazdów i poświęcenie przed kościołem. Pamiętajmy jednak, że błogosławieństwo nie zwalnia nas z obowiązku zachowania rozsądku i wyobraźni na drodze. Przy tej okazji będzie można wesprzeć finansowo Fundację MIVA Polska, która zbiera środki materialne na pomoc misjonarzom polskim.

 

3. Trwa czas urlopów, wakacji dany nam przez Boga, abyśmy zatroszczyli się o ubogacenie swojej duchowości. Warto rozejrzeć się wokół, by odkryć miejsca szczególnie upodobane przez Boga. Znajdźmy czas na budowanie pięknych relacji z bliskimi. Wakacje to czas żniw, zbiorów różnych plonów. Pamiętajmy o ciężkiej pracy rolników, która często nie jest doceniana, a służy nam wszystkim. Szanujmy ich trud.

 

4. W przyszłą pierwszą niedzielę wymiana intencji modlitewnych Żywego Różańca.

 

5. 1 sierpnia będziemy obchodzili 77. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego. Pamiętajmy o tych, którzy oddali życie za wolność ojczyzny.

 

6. Pragnę serdecznie podziękować za wszelkie ofiary złożone w minionych tygodniach na tacę i do skarbonek na cele wspólnoty parafialnej i utrzymanie świątyni. Niech dobry Bóg swoim błogosławieństwem wynagradza waszą hojność.

 

7. Z serca dziękuję liturgicznej służbie ołtarza, lektorkom, panu Kazikowi i scholi, panom od baldachimu, paniom: Bożenie, Izabeli, Marii za ułożenie kwiatów i wszystkim, którzy uczestniczyli w naszej parafialnej uroczystości Odpustowej. Tak jak powiedział kaznodzieja, papież Franciszek podniósł rangę z wspomnienia liturgicznego na święto ku czci świętej Marii Magdaleny.

 

8. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzę obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

 

9. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odszedł: śp. Mieczysław Ptak. Pamiętajmy o nim w modlitwach oraz o jego najbliższych i wspierajmy się nawzajem słowami wiary i miłości.

 

10. Zachęcam do nabycia kolejnego numeru: „Pielgrzyma”, „Gościa niedzielnego”. 

 

11Serdeczne Bóg zapłać Paniom sprzątającym Kościół w Garczegorzu:

     Brylowska Anna, Kreft Teresa, Florczyk Bożena.

     Zapraszam w najbliższym tygodniu do sprzątnięcia Kościoła rodziny:

     Bielicka Barbara, Białk Elżbieta, Mielewczyk Józefa.

     Dziękuję za sprzątnięcie w minionym tygodniu Kościoła w Janowicach:

    Zając Jolanta, Wiecka Aneta, Solarz Marta.  (Janowiczki)

    Proszę o pomoc w sprzątnięciu kościoła w zbliżającą się sobotę Panie:

    Adrianna Lawrenc- Caruk, Danuta Nogalska, Aleksandra Syldatk. 

 

  W tym tygodniu patronują nam:

– w poniedziałek 26 lipca – Święci Joachim i Anna, rodzice Najświętszej Maryi Panny, dziadkowie Pana Jezusa;

– w czwartek 29 lipca – św. Marta, siostra Łazarza i Marii;

 w sobotę 31 lipca – św. Ignacy Loyola (1491-1556), prezbiter, założyciel Towarzystwa Jezusowego, teolog.

 

 

 

SIEDEMNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU            25 lipca 2021

KOMENTARZ DO CZYTAŃ

 

2 Krl 4,42-44 Elizeusz rozmnaża chleb

Ef 4,1-6 Usiłujcie zachować jedność

J 6,1-15 Jezus rozmnaża chleb

 

Dziś w liturgii słowa usłyszymy o trosce Pana Boga o swój lud, przejawiającej się w zapewnieniu pożywienia.

Druga Księga Królewska opowiada o cudzie rozmnożenia chleba, jakiego Bóg dokonał za pośrednictwem proroka Elizeusza. Rozdzielił on pomiędzy stu ludzi dwadzieścia bochenków chleba i niewielką ilość zboża. 

Święty Paweł w Liście do Efezjan zachęca z kolei do troski o jedność.

Ewangelia przypomina cud rozmnożenia chleba i ryb, dokonany przez Pana Jezusa. Działo się to przed świętem Paschy, nad Jeziorem Galilejskim. 

Niech słowo Boże, dotykając dziś naszych serc, uczy nas modlitwy o jedność i dziękczynienia, bo przez nie wyraża się miłość i udzielanie się Boga światu.

 

Przejdź do góry strony