www.parafia.garczegorze.pl      

                                    Ogłoszenia duszpasterskie.

                                           V Niedziela Zwykła.

                                           5 lutego 2023 roku.

1. Dziś przy stole Eucharystii gromadzi nas piąta niedziela w ciągu roku liturgicznego. Pamiętajmy, że nikt z nas osobiście, ani cała nasza wspólnota parafialna nie jest w stanie pogłębić swojej więzi z Bogiem bez Eucharystii. Dopiero tu, karmiąc się prawdziwą Miłością, każdy chrześcijanin uczy się ofiarnego życia. Baczniej i częściej wczytujmy się w Objawienie Boże zawarte w Piśmie Świętym. Jednocześnie wsłuchujemy się w to, co mówi Kościół, którego zadaniem jest ciągłe przybliżanie nas do zbawienia. 

 

2. W sobotę, 11 lutego, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Dokładnie tego dnia w 1858 roku, w cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, Matka Najświętsza objawiła się ubogiej pasterce, Bernadecie Soubirous w Massabielskiej Grocie, wzywała do modlitwy oraz pokuty. Lourdes zasłynęło z licznych nawróceń i uzdrowień, stając się w krótkim czasie centrum kultu maryjnego we Francji. Dziś do Lourdes przybywają chorzy i zdrowi pielgrzymi z całego świata.

 

3. Przypominam, w każdą środę kierujemy nasze prośby do Tej, którą nazywamy Cudowną Lekarką w chorobach podczas Nowenny i Mszy Świętej o godz. 17.00 – serdecznie zapraszam na to modlitewne spotkanie! Wszak wezwanie Maryi z Lourdes i z wielu innych miejsc nadzwyczajnej ingerencji Bożej także na naszej polskiej ziemi ciągle jest aktualne. W trudnych, pełnych lęków i obaw, niepewności i realnych zagrożeń współczesnych czasach nieustannie, z wiarą i ufnością zwracajmy się do Maryi, Matki naszej najlepszej i Orędowniczki pewnej u Boga. 

 

4. Dziś, w pierwszą niedzielę miesiąca wymiana tajemnic modlitewnych Róż Różańcowych.

 

5. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć przy wyjściu głównym z kościoła: „Pielgrzym” i „Gość niedzielny” oraz kolejną katechezę eucharystyczną.


 

6. W sobotę 11 lutego o godzinie 15.00, w kościele w Garczegorzu zapraszam młodzież przygotowującą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania na spotkanie formacyjne.

 

7. Kolekta przyszłej Niedzieli jako II- iej miesiąca przeznaczona jest na nasze cele remontowe. Za złożone ofiary serdeczne Bóg zapłać!


 

8.  Rodzinom sprzątającym w tym tygodniu Kościół Serdeczne Bóg zapłać! 

Dziękuję wszystkim Rodzinom sprzątającym w minionym tygodniu Kościół w Garczegorzu:

Daria Światły, Lidia Rogowska.

Zapraszam w najbliższym tygodniu do sprzątania Kościoła rodziny: 

Kurkiewicz Martyna, Czaja Elżbieta.

Dziękuję Paniom za sprzątnięcie w minionym tygodniu Kościoła w Janowicach:

Proszę o pomoc w sprzątnięciu kościoła w Janowicach zbliżającą się sobotę 

Klinkosz Ewelina, Grunau Krystyna, Wolff Beata.

 

 

KOMENTARZ DO CZYTAŃ

I Czytanie Iz 58,7-10

Aby stawać się lepszym człowiekiem, należy służyć: dzielić się chlebem z głodnym, przyjąć w dom tułacza, nagiego przyodziać i mieć oczy otwarte na potrzeby bliźnich. Wtedy nasze człowieczeństwo będzie jaśnieć przed Bogiem i On odpowie dobrem na nasze wołanie.

Psalm 112

Dobre czyny zostają przez Pana zapamiętane. Ufność złożona w Bogu jeszcze bardziej motywuje człowieka, by zawsze czynić dobrze.

II Czytanie 1 Kor 2,1-5

Wszystko, co wokół, powinno opierać się na mocy Bożej, nie na ludzkiej sile, nie na ludzkich rachubach i zasługach – liczy się tylko Bóg.

Ewangelia Mt 5,13-16

Nasze dobre uczynki widziane przez innych mogą spowodować zbliżenie kogoś do Boga, uwielbienie Go. W codzienności mamy być światłem, które jest widoczne, mamy być solą, która polepsza smak. 

                       

Przejdź do góry strony