Ogłoszenia parafialne

   Akt Osobistego Oddania się Matce Najświętszej
Matko Boża, Niepokalana Maryjo!
Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam.
Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką.
Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz.
Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim.
Amen.

 

 W związku z zaistniałymi ograniczeniami dotyczącymi (tylko 5 osób) uczestnictwem  we Mszy świętej i nabożeństwach,  proszę o obecność osób, które zamówiły intencję Mszy św.                                                                                       

www.parafia.garczegorze.pl     

                              Ogłoszenia Duszpasterskie.

                             V Niedziela Wielkiego Postu.

                                    29 marca 2020 roku.

1. Od dzisiejszej – piątej niedzieli Wielkiego Postu – zmienia się charakter tego okresu liturgicznego. Cały czas towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania z łaski przebaczenia, którą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć. Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Od dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Skupimy się na rozważaniu męki Pańskiej, stąd jeszcze większa zachęta do udziału w nabożeństwach Drogi krzyżowej i Gorzkich żali. Apel ten kieruję zwłaszcza do tych, którzy jeszcze w tym roku nie uczestniczyli w tych pięknych pasyjnych nabożeństwach.

2. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a po niej Msza Święta o godz. 17.00.

3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Kościele, także z naszej wspólnoty parafialnej. Adoracja Najświętszego Sakramentu w tej intencji w naszym kościele w piątek od godz. 17.00. W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. W sobotę czcimy Niepokalane Serce Matki Najświętszej i powierzamy Jej matczynej opiece całą naszą codzienność. 

Przepraszam za zamieszanie wokół odwiedzin chorych. W związku z  zaistniałą sytuacją pandemii nie wolno mi odwiedzać  z posługą  sakramentalną, tylko w  szczególnych i nagłych przypadkach. Życzę zdrowia i pozostaję w modlitwie przed Panem za wszystkich chorych, których otaczam posługą duszpasterską. 

                                                                                                                                                                               Przed Panem Ks. Proboszcz.

4. W czwartek, 2 kwietnia, przypada 15. rocznica śmierci Świętego Jana Pawła II. Przez jego wstawiennictwo możemy prosić Boga o potrzebne dla nas łaski. Papież Polak przez długie lata swojego pontyfikatu własnym przykładem uczył nas, jak oddać się całkowicie Chrystusowi i jak świadczyć o wierze. Starajmy się go w tym naśladować.

5. Przyszła niedziela, 5 kwietnia, będzie już Niedzielą Męki Pańskiej – Niedzielą Palmową. Jej liturgia wprowadzi nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu, a następujące po niej dni Wielkiego Tygodnia umożliwiają nam głębokie przeżywanie tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa Pana. Podczas Mszy Świętych o godz. 7.30, 9.00-Janowice, 10.30 i 12.00 pobłogosławimy przyniesione palmy i gałązki wierzbowe, które będą przypominały jerozolimskie palmy, słane pod stopy wjeżdżającego do Świętego Miasta Chrystusa – Mesjasza. 

6. W przyszłą pierwszą niedzielę miesiąca zmiana tajemnic Żywego Różańca po Mszy Świętej o godz. 7.30.

7. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej jako dobrego przygotowania do zbliżających się świąt.

8. Boże dary i ludzka życzliwość niech ubogacają wszystkich solenizantów i jubilatów tygodnia.

9Dziękuję Rodzinom sprzątającym w minionym tygodniu Kościół Garczegorze:

Pogorszewo,R.XII: Marciniak Teresa, Krzyżanowski Andrzej, Jabłońska Teresa, Holc- Łebińska Krystyna. 

Zapraszam w najbliższym tygodniu do sprzątnięcia: Kościoła rodziny:

Lucyna Piechowska, Małgorzata Wyrwał, Jolanta Miotk. 

Dziękuję Paniom za sprzątnięcie w minionym tygodniu Kościoła w Janowicach:

Marta Misiura, Anna Zając, Jolanta Zając.

Proszę o pomoc w sprzątnięciu kościoła w Janowicach w zbliżającą się sobotę Panie: 

Marta Solarz, Aneta Wiecka.

10. Chciałbym przypomnieć, że w związku z nałożonymi przepisami (obecność 5 osób) pierwszeństwo w uczestnictwie we Mszy św. tak w Niedzielę, jak i w tygodniu mają osoby, które ofiarowały intencje danej Mszy św. w danym czasie czy dniu.

11. Na naszej stronie internetowej parafia.garczegorze.pl w zakładce AKTUALNOŚCI znajdziemy ciekawe informacje związane z dzisiejszym czas ograniczonego życia parafialnego i duszpasterskiego. Polecam artykuły: „Przydatne informacje”, „Pandemia, a Parafia”…….

 

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                29 marca 2020

KOMENTARZ DO CZYTAŃ

Ez 37,12-14 Udzielę wam mego ducha, abyście ożyli

Rz 8,8-11 Mieszka w was Duch Tego, który wskrzesił Jezusa

J 11,1-45 (J 11,3-7.17.20-27.33b-45) Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem

Niezwykle podnoszące na duchu są dzisiejsze czytania. Mówią one o Panu Bogu, który schodzi na samo dno przepaści, jaką jest nasza śmierć. Wspomina o tym prorok  Ezechiel. Stanie się to, jak mówi Święty Paweł, dzięki Duchowi Bożemu, który w nas zamieszkuje. Niejako ilustracją tych słów jest opowieść o wskrzeszeniu Łazarza, którego dokonuje Pan Jezus. On przyszedł do grobu Łazarza i pojawi się wzruszony przy naszym grobie, aby nas przywrócić do życia.

Słuchajmy słowa Bożego, abyśmy stali się gotowi na spotkanie z Panem Jezusem teraz i w wieczności.

 

Msze św. w ciągu tygodnia są odprawiane zgodnie z harmonogramem tygodniowym z zachowaniem przepisów państwowych i  zaleceniami Episkopatu Polski.  Ławki oraz inne miejsca użytku są codziennie dezynfekowane. 

 

Módlmy się, by Pan wspomógł nas w tym trudnym czasie!  Wspierajmy się i pomagajmy szczególnie starszym Parafianom niejednokrotnie pozostawionym samotnie daleko od najbliższych. Jako Proboszcz również jestem otwarty na wszelkie wezwania i służę pomocą.

W czasach pandemii Kościół pilnie potrzebuje wsparcia (analiza)Kościół w Polsce utrzymuje się przede wszystkim z ofiar wiernych.

Restrykcje towarzyszące pandemii, spowodowały, że gwałtownie spadła frekwencja w kościołach, a w ślad za tym ofiary, które są podstawowym źródłem utrzymania wszystkich struktur kościelnych. Aby parafie mogły nadal funkcjonować i służyć zarówno nam jak i osobom najbardziej poszkodowanym, każdy wierny powinien przekazywać ofiary bezpośrednio na jej konto. Jest to sprawa pilna, tym bardziej wobec kolejnych restrykcji obowiązujących od 25 marca – ograniczenie udziału we Mszy św. do 5 osób.
Jak informuje Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego (ISKK), w Polsce w ubiegłą niedzielę 15 marca wskaźnik dominicantes (osób uczestniczących w niedzielnej Eucharystii), po wprowadzonych ograniczeniach wyniósł 4, 4 % parafian. Większy procent wiernych uczestniczył me mszach na terenach wiejskich, mniejszy w miastach. Tymczasem normalny wskaźnik dominicantes wynosi 38, 2 % (dane za 2018 r.).

Trzeba dodać oczywiście, że spadek uczestnictwa we Mszach jest jak najbardziej akceptowany, wręcz polecany wiernym w tej trudnej sytuacji, jako konieczne wyrzeczenie związane z odpowiedzialnością za zdrowie własne i całej wspólnoty rodzinnej i parafialnej. Miejmy jednak świadomość jaką sytuację generuje taki stan rzeczy dla naszych parafii.

Liczba osób, która w Polsce jest obecna na Mszy św. w statystyczną niedzielę w normalnym czasie to ok. 10 milionów 107 tys. Tymczasem w niedzielę 15 marca – na skutek zaleceń Ministerstwa Zdrowia - w całej Polsce do kościoła na Mszę św. udało się 1 mln 162 tys. osób. Podobnie sytuacja kształtowała się w kolejną niedzielę 22 marca.

Przeciętna ofiara na tacę od osoby uczestniczącej w niedzielnej Mszy św. – jak informują proboszczowie – w mieście wynosi od 2 do 3 zł., natomiast na terenach wiejskich między 1 a 2 złote. Można przyjąć, że średnio, w skali ogólnopolskiej, jest to ok. 2 zł. Tymczasem w wyniku obowiązujących restrykcji (ograniczenie do 50 osób) niemal dziesięciokrotnie spadły ofiary składane na tacę.

W sumie w Polsce jest 10 tys. 336 parafii. W przeciętnej parafii w każdą niedzielę przychodzi na mszę średnio 978 osób. Zatem ofiary na tacę wynoszą ok. 2 tys. zł. Natomiast w dwie ostatnie niedziele, 15 i 22 marca, w statystycznej parafii, na wszystkich odprawianych tam Mszach św. pojawiło się ok. 112 osób. A więc ofiary składane na tacę – w przeliczeniu na parafię - wyniosły zaledwie nieco ponad 200 zł. (więcej w miastach, a znacznie mniej na wsi).

W skali ogólnopolskiej Kościół w Polsce w każdą niedzielę zbiera na tacę ponad 20 mln zł. W ostatnie niedziele, którym towarzyszyły restrykcje związane z koronawirusem, zbiórka ta oscylowała wokół 2, 3 mln zł. Było to dziesięciokrotnie mniej.

Ofiary z niedzielnej tacy służą jako podstawa utrzymania parafii. To z nich utrzymywana jest zarówno świątynia i jej otoczenie, dom parafialny i znajdujące się w nim sale spotkań, budynek plebanii. Z przychodów z tacy wypłacane są też wynagrodzenia personelowi parafii, poza duchownymi. Na utrzymanie budynków składają się remonty, oświetlenie i ogrzewanie. Ponadto kilka zbiórek z tacy w roku odprowadzane są przez parafie do diecezji na utrzymanie Kurii, Seminarium Duchownego, innych urzędów kościelnych oraz diecezjalnych dzieł charytatywnych.

Natomiast duchowieństwo nie jest wynagradzane ze zbiórek na tacę. Księża pracujący w parafiach utrzymują się z intencji mszalnych oraz ofiar składanych przez wiernych przy okazji ślubów, chrztów i pogrzebów – tzw. „iura stolae” oraz częściowo także z kolędy bądź wynagrodzenia jako katecheta w szkole.

Raport opracowany przez KAI w 2014 r. pokazuje, że utrzymanie stosunkowo dużej parafii w mieście (bez zarobków duchowieństwa) pochłania rocznie ok. 400 – 500 tys. zł., nie licząc większych remontów. Utrzymanie parafii liczącej ok. 3 tys. mieszkańców na wsi kosztuje między 150 a 200 tys. zł., a biednej wiejskiej parafii o tysiącu mieszkańców ok. 70 – 80 tys. rocznie. Takie parafie nie zatrudniają żadnego personelu świeckiego.

Koszty utrzymania przeciętnej polskiej parafii (bez zarobków duchowieństwa) wynoszą więc ok. 200 tys. zł. rocznie. Zatem aby parafia taka mogła się utrzymać, przeciętna niedzielna taca winna wynieść co najmniej 3 tys. zł. Zazwyczaj więc sama taca nie wystarcza na pokrycie kosztów parafii. Dlatego też duchowni na jej utrzymanie zazwyczaj oddają część swych dochodów np. z kolędy. Można powiedzieć, że obecny system finasowania parafii umożliwia ich utrzymanie, jednakże pod warunkiem, że nie zmniejszy się istotnie liczba osób systematycznie praktykujących.

Tymczasem pandemia i towarzyszące jej restrykcje spowodowały nagły spadek „dominicantes” i to w skali jaka nigdy dotąd nie miała miejsca w historii. Przychody statystycznej polskiej parafii w dwie ostatnie niedziele wyniosły zaledwie ok. 200 – 300 zł. W skali rocznej – jeśli frekwencja na tym poziomie utrzymana zostałaby na długo - wyniesie to ok. 15 tys. zł. - w przeliczeniu na statystyczną parafie. Oznaczać to może olbrzymie trudności finansowe dla całego Kościoła w Polsce, włącznie z bankructwem części parafii.

Jeszcze gorzej przedstawiać się będą przychody parafii po wprowadzeniu od jutra (25 marca) ograniczenia liczny uczestników Mszy św. do 5 osób. Wówczas przychody z tacy spadną niemal do zera. Nie wiadomo przez ile czasu taka sytuacja zostanie utrzymana.

Dlatego – aby Kościół mógł wypełniać swoją misję - niezbędne jest finansowe wsparcie swojej parafii przez każdego z nas. Na rzecz parafii powinniśmy zatem przekazywać co najmniej tyle samo, co dotąd. Każdy wierny powinien wyliczyć ile miesięcznie ofiarowywał na tacę i wpłacać systematycznie taką samą sumę na konto parafialne. Musimy też zdać sobie sprawę, że obecne koszty funkcjonowania parafii mogą być nawet wyższe, gdyż doszły do nich wydatki związane z prowadzeniem transmisji Mszy św. czy innych nabożeństw. A wszyscy z tego korzystamy.

Numery kont bankowych są zwykle dostępne na stronach internetowych parafii i to tam należy kierować przelew. Warto też wiedzieć, że jeśli na przelewie wskażemy jako cel „darowiznę na cele kultu religijnego”, umożliwi to nam uzyskanie zwolnienia podatkowego do wysokości 6% naszego rocznego dochodu.

            W zaistniałej sytuacji ograniczenia uczestnictwa w wydarzeniach liturgicznych  finansowa sytuacja naszej wspólnoty Parafialnej jest wielce niestabilna, dlatego warto skorzystać z powyższych informacji i w ten sposób wesprzeć materialnie działalność duszpasterską naszej Wspólnoty. 

Serdeczne Bóg zapłać za wszelkie ofiary- darowizny na rzecz Parafii już przekazane lub te ofiarowane w przyszłości!

                                                                                       Ks. Proboszcz Czesław Kubera.

Przejdź do góry strony