Ogłoszenia parafialne

                                                                                     

www.parafia.garczegorze.pl     

Ogłoszenia Duszpasterskie.

XXXIV Niedziela Zwykła. 

22 listopada 2020 roku.

1. Dzisiaj przypada uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Do kalendarza liturgicznego została wprowadzona przez papieża Piusa XI w 1925 roku, na zakończenie przypadającego wówczas Roku Jubileuszowego. W odnowionej liturgii Kościół obchodzi tę uroczystość w ostatnią niedzielę roku kościelnego dla podkreślenia, że wszystko ma swój początek i będzie miało swoje ukoronowanie w Chrystusie. 

 

2. Dziś po Mszach Świętych odmawiamy Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Sercu Pana Jezusa. Za udział w tym nabożeństwie możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

 

3. Dzisiejsza uroczystość jest też świętem patronalnym Akcji Katolickiej. To stowarzyszenie wiernych, a jego celem jest formacja duchowa, moralna, a także kulturalna. Ważnym zadaniem jego członków jest świadome uczestnictwo we wszystkich sferach życia publicznego i realizacja społecznego wymiaru wiary i społecznego obywatelstwa Kościoła. W ten sposób Akcja Katolicka pełni misję apostolską w ścisłym związku z hierarchią Kościoła.

 

4. W ostatnim tygodniu listopada w naszym kościele codziennie podczas modlitwy polecamy naszych bliskich zmarłych. Serdecznie zapraszam do tej modlitwy wszystkich naszych parafian.

 

5. W środę podczas nowenny o godz.17.00 złożymy nasze podziękowania i prośby na ręce Matki Bożej.

 

6. Czas przygotować się do Adwentu – okresu radosnego i pobożnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. W przyszłą niedzielę, 29 listopada, rozpoczniemy ten piękny czas.

 

7W biurze parafialnym można składać do końca miesiąca listopada wypominki roczne.

 

8. Zachęcam do nabycia czasopism: Pielgrzym, Gość niedzielny. Można nabyć Małe i Duże świece WDPD. Poświęcony opłatek wigilijny także do nabycia w zakrystii lub w biurze parafialnym.

 

9.Dziękuję Rodzinom za sprzątnięcie w minionym tygodniu Kościoła:

Garczegorze: Giełażyn Zofia, Machola Maria, Machola Kamila, Machola Justyna.

Janowice: Lawrenc- Caruk Adrianna, Nogalska Danuta, Syldatk Aleksandra.

Proszę o pomoc w zbliżającą się sobotę Rodziny: 

Garczegorze: Pakuła Irena, Pakuła Monika, Pakuła Angelika, Różyńska Katarzyna, Syldatk Kazimierz

JanowiceIwona Stenke, Patrycja Kurzydło, Małgorzata Marcisz. 

 

10Dziś po Mszy św. 10.30 spotkanie Rodziców dzieci przygotowujących się do I- szej Komunii św.

 

11.Solenizantów i jubilatów tego tygodnia pragnę zapewnić o mojej życzliwości i modlitwie.

 

JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA             22 listopada 2020

KOMENTARZ DO CZYTAŃ

Ez 34,11-1215-17 Chrystus zna swoje owce

1 Kor 15,20-26.28 Królestwo Boże

Mt 25,31-46 Chrystus będzie sądził z uczynków miłości

W uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata – w ostatnią niedzielę roku liturgicznego – liturgia Słowa przywołuje obraz Sądu Ostatecznego. Będzie on podobny do przeglądu stada dokonanego przez pasterza. W czytaniu z Księgi proroka Ezechiela Pan Bóg mówi, że On sam będzie się troszczył o każdą owcę. Zaradzi jej potrzebom i ją osądzi. We fragmencie o sądzie z Ewangelii Świętego Mateusza Pan Jezus przyjdzie jak Pasterz i Król i oddzieli owce jako bardziej wartościowe, od mniej wartościowych kozłów. Kryterium tego osądu będą uczynki miłości wobec potrzebujących.

Wysłuchajmy dziś słowa Bożego z pragnieniem służenia Chrystusowi tak, jak do nas przychodzi, zwłaszcza w potrzebujących wsparcia.

Niech słowo Boże poruszy nasze serce.

 

Przejdź do góry strony