Wskazania Księdza Biskupa Diecezji Pelplińskiej.

Utworzono: 03-09-2020
Wskazania Księdza Biskupa Diecezji Pelplińskiej.

 

WSKAZANIA BISKUPA PELPLIŃSKIEGO

1. W kościołach i kaplicach należy zakrywać usta i nos maseczką, przyłbicą lub częścią odzieży. Dotyczy to wszystkich poza kapłanem celebrującym. Przed każdą Mszą Świętą należy przypominać o tym obowiązku, jak również o sposobie przyjmowania Komunii Świętej, o którym w nr. 6.


 

2. W kościołach i kaplicach należy udostępnić wiernym płyny do dezynfekcji rąk. Kropielnice nie są napełniane wodą święconą.


 

3. Przed Mszą Świętą oraz bezpośrednio przed udzielaniem i po udzieleniu Komunii Świętej, duchowni, akolici oraz nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej powinni zdezynfekować swoje dłonie.


 

4. W czasie przekazywania znaku pokoju należy ograniczyć się do skłonu głowy w stronę innych uczestników liturgii. Tak samo postępują celebransi i usługujący.


 

5. Zachęca się kapłanów do używania maseczek również podczas udzielania Komunii Świętej. 


 

6. Należy zadbać, aby Komunia Święta na rękę lub do ust była udzielana w dwóch odrębnych miejscach w prezbiterium, zaś w przypadku, kiedy jest jeden szafarz Komunii Świętej najpierw na dłoń, a następnie do ust. Zaleca się jednak i zachęca do przyjmowania Komunii Świętej na rękę. Duszpasterze powinni przed Mszą Świętą wytłumaczyć wiernym, jak należy przyjmować Komunię Świętą na rękę. Wierni mogą przyjmować Komunię Świętą w postawie klęczącej lub stojącej. Nie można odmówić wiernym przyjmowania Ciała Pańskiego do ust lub na dłoń. 


 

7. W czasie celebracji sakramentu bierzmowania, kandydaci przystępują do biskupa w jednym rzędzie. Świadkowie bierzmowania towarzyszą przyjmującym w odległości ok. 1,5 m., nie kładąc prawej ręki na ramieniu przyjmującego bierzmowanie. 


 

8. Wszystkie osoby w zakrystii oraz kancelarii parafialnej powinny zasłaniać usta i nos. 


 

9. W trakcie spotkań duszpasterskich analogicznie należy zachować reżim sanitarny, wynikający z prawa państwowego, a przypadku spotkań organizowanych dla dzieci i młodzieży należy zachować zasady obowiązujące w szkołach na danym terenie.


 

Przejdź do góry strony