Wizytacja Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Ordynariusza Diecezji Pelplińskiej Ryszarda Kasyny, Garczegorze 08.09.2020r.

Utworzono: 09-09-2020


Dzień 8 września bieżącego roku był wyjątkowym dla naszej parafii, bowiem gościliśmy ks. bpa Ryszarda Kasynę, który przybył do nas w celu przeprowadzenia uroczystej wizytacji kanonicznej. Tego typu wizytacja przeprowadzana jest w każdej parafii raz na 5 lat.

  

W czasie tej wizytacji ksiądz biskup o 12:15 spotkał się z uczniami z klasy VIII i nauczycielami w naszej szkole. W rozmowie z uczniami wielokrotnie podkreślał, że to, co czynimy ma wypływać z miłości do Boga i bliźniego. Życzył młodzieży światła Duch Świętego podczas wyborów życiowych i realizacji własnych marzeń. Ksiądz biskup pobłogosławił naszą społeczność szkolną.

Po wizycie w szkole, odwiedziliśmy jedną z rodzin z naszej parafii – państwo Lejkowskich z Pogorszewa, którzy podjęli nas obiadem w gronie rodzinnym. Ciepło, życzliwość i gościnność gospodarzy sprawiło wielką radością naszemu gościowi. Po obiedzie w gronie rodzinnym udaliśmy się do kościoła filialnego w Janowicach, aby wspólnie z parafianami z tamtej części odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego o godzinie 15:00. Przygotowana świątynia, obejście i obecność parafian z filii była budująca. Ksiądz Biskup z wielkim szacunkiem i uznaniem kilkakrotnie podkreślał, że pobyt w Janowicach sprawił mu radość. Widać było zaangażowanie wiernych i przygotowanie do tego spotkania. Wyrazem tego jest np. piękny wpis do kroniki w Janowicach. Po powrocie do plebanii, o godzinie 16:00 odbyło się spotkanie z przedstawicielami Rady Parafialnej i Rady Ekonomicznej. 

Najważniejszym punktem wizytacji, w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny ( Matki Bożej Siewnej), była Eucharystia, celebrowana przez księdza biskupa, o godzinie, 17:00 na którą przybyli kapłani z naszego dekanatu na czele z księdzem dziekanem. 

W imieniu parafian Jego Ekscelencje powitali: Maria Cieszkowska i Piotr Rycak. W oprawę liturgiczną zaangażowała się młodzież: Anna Tandek, Julia Pilch, Magdalena Cichosz, Błażej Leyk, ministranci, schola na czele z panem Kazimierzem Miotk. Ksiądz Biskup w swoim słowie uwrażliwiał, że pycha, szemranie, plotki są zgubą nie jednej wspólnoty i nie jednego człowieka. Ratunkiem jest miłość Boga i bliźniego. Jego Ekscelencja prosił, aby wszystko, co mówimy i robimy czynione było z miłością, pokropiona „rosą Ducha Świętego”. Z wielkim szacunkiem nasz gość mówił o pracy rolnika. Zauważył, że czas pandemii jest przez niektórych usprawiedliwieniem na własne lenistwo w wzroście w wierze. Wiara, aby wzrastała potrzebuje systematyczności i pracy. Jest wymagająca. Poprosił o zachowanie zaleceń sanitarnych w imię miłości bliźniego. A także, aby każdy z nas obecny na Eucharystii znalazł swoje miejsce we wspólnocie parafialnej. To my swoim kerygmatem (publicznym świadectwem przyznania się do Boga) jesteśmy poprzez chrzest katechetami, głosicielami Ewangelii.

Na koniec Mszy, ksiądz biskup pobłogosławił ziarno zboża przygotowane do siewu ozimin. Naszego czcigodnego gościa pożegnała młodzież: Katarzyna Paprocka i Jakub Okrój.

Dziękuję z serca wszystkim, którzy poświęcili swój czas, talenty do przygotowania wizytacji naszego księdza biskupa ordynariusza Ryszarda Kasyny. 

Wszystkim mocą kapłańskiego błogosławieństwa błogosławię.

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego uroczystego dnia.  


 

Wizytacja Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Ordynariusza Diecezji Pelplińskiej Ryszarda Kasyny, Garczegorze 08.09.2020r.
Wizytacja Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Ordynariusza Diecezji Pelplińskiej Ryszarda Kasyny, Garczegorze 08.09.2020r.
Wizytacja Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Ordynariusza Diecezji Pelplińskiej Ryszarda Kasyny, Garczegorze 08.09.2020r.
Wizytacja Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Ordynariusza Diecezji Pelplińskiej Ryszarda Kasyny, Garczegorze 08.09.2020r.
Wizytacja Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Ordynariusza Diecezji Pelplińskiej Ryszarda Kasyny, Garczegorze 08.09.2020r.
Wizytacja Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Ordynariusza Diecezji Pelplińskiej Ryszarda Kasyny, Garczegorze 08.09.2020r.
Wizytacja Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Ordynariusza Diecezji Pelplińskiej Ryszarda Kasyny, Garczegorze 08.09.2020r.
Wizytacja Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Ordynariusza Diecezji Pelplińskiej Ryszarda Kasyny, Garczegorze 08.09.2020r.
Wizytacja Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Ordynariusza Diecezji Pelplińskiej Ryszarda Kasyny, Garczegorze 08.09.2020r.
Wizytacja Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Ordynariusza Diecezji Pelplińskiej Ryszarda Kasyny, Garczegorze 08.09.2020r.
Wizytacja Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Ordynariusza Diecezji Pelplińskiej Ryszarda Kasyny, Garczegorze 08.09.2020r.
Wizytacja Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Ordynariusza Diecezji Pelplińskiej Ryszarda Kasyny, Garczegorze 08.09.2020r.
Wizytacja Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Ordynariusza Diecezji Pelplińskiej Ryszarda Kasyny, Garczegorze 08.09.2020r.
Wizytacja Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Ordynariusza Diecezji Pelplińskiej Ryszarda Kasyny, Garczegorze 08.09.2020r.
Wizytacja Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Ordynariusza Diecezji Pelplińskiej Ryszarda Kasyny, Garczegorze 08.09.2020r.
Wizytacja Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Ordynariusza Diecezji Pelplińskiej Ryszarda Kasyny, Garczegorze 08.09.2020r.
Wizytacja Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Ordynariusza Diecezji Pelplińskiej Ryszarda Kasyny, Garczegorze 08.09.2020r.
Wizytacja Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Ordynariusza Diecezji Pelplińskiej Ryszarda Kasyny, Garczegorze 08.09.2020r.
Wizytacja Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Ordynariusza Diecezji Pelplińskiej Ryszarda Kasyny, Garczegorze 08.09.2020r.
Wizytacja Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Ordynariusza Diecezji Pelplińskiej Ryszarda Kasyny, Garczegorze 08.09.2020r.
Wizytacja Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Ordynariusza Diecezji Pelplińskiej Ryszarda Kasyny, Garczegorze 08.09.2020r.
Wizytacja Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Ordynariusza Diecezji Pelplińskiej Ryszarda Kasyny, Garczegorze 08.09.2020r.
Wizytacja Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Ordynariusza Diecezji Pelplińskiej Ryszarda Kasyny, Garczegorze 08.09.2020r.
Wizytacja Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Ordynariusza Diecezji Pelplińskiej Ryszarda Kasyny, Garczegorze 08.09.2020r.
Wizytacja Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Ordynariusza Diecezji Pelplińskiej Ryszarda Kasyny, Garczegorze 08.09.2020r.
Wizytacja Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Ordynariusza Diecezji Pelplińskiej Ryszarda Kasyny, Garczegorze 08.09.2020r.
Wizytacja Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Ordynariusza Diecezji Pelplińskiej Ryszarda Kasyny, Garczegorze 08.09.2020r.
Wizytacja Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Ordynariusza Diecezji Pelplińskiej Ryszarda Kasyny, Garczegorze 08.09.2020r.
Wizytacja Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Ordynariusza Diecezji Pelplińskiej Ryszarda Kasyny, Garczegorze 08.09.2020r.
Wizytacja Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Ordynariusza Diecezji Pelplińskiej Ryszarda Kasyny, Garczegorze 08.09.2020r.
Wizytacja Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Ordynariusza Diecezji Pelplińskiej Ryszarda Kasyny, Garczegorze 08.09.2020r.
Wizytacja Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Ordynariusza Diecezji Pelplińskiej Ryszarda Kasyny, Garczegorze 08.09.2020r.
Wizytacja Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Ordynariusza Diecezji Pelplińskiej Ryszarda Kasyny, Garczegorze 08.09.2020r.
Wizytacja Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Ordynariusza Diecezji Pelplińskiej Ryszarda Kasyny, Garczegorze 08.09.2020r.

Przejdź do góry strony