Pasterka 24 grudnia 2019 roku.

Utworzono: 28-12-2019

                     Pasterka to pierwsza Msza św. Bożego Narodzenia. Upamiętnia ona czuwanie modlących się w Betlejem pasterzy, którzy wyczekiwali narodzin Jezusa. Otwiera ona Oktawę liturgicznych obchodów związanych z tajemnicą Wcielenia, czyli przyjęcia przez Syna Bożego ludzkiej natury i przyjścia na świat. 

                 O północy w Noc Wigilijną, godzinie 0.00 do naszej świątyni licznie przybyli wierni, by świętować narodziny Dzieciątka Bożego. 
       Przed rozpoczęciem Eucharystii Ks. Proboszcz Czesław Kubera i Ks. Grzegorz Gruba SDB ( salezjanin) w asyście ministrantów w uroczystej procesji wnieśli figurkę Dzieciątka Jezus i złożyli w naszej parafialnej stajence. 

              Następnie rozpoczęła się uroczysta Eucharystia, koncelebrowana, w której Liturgiczna Służba Lektorska Ania Tandek i  Karolina Wolska odczytały  czytania liturgiczne oraz psalm zaśpiewała pani Martyna Rycak. Homilię wygłosił Ks. Grzegorz (SDB). Oprawę muzyczną opracował i wykonał pan Kazimierz Miotk z scholą.

                   Na zakończenie Pasterki Ks. Proboszcz i w imieniu Ks. Grzegorza i własnym złożyli wszystkim życzenia i udzielili uroczystego błogosławieństwa.

     Wystrój naszej świątyni na czas Narodzenia Pańskiego ubogaciły choinki, które są darem serca od państwa Teresy i Leszka Wrzesień, Wilkowo. Aranżacja tradycyjnej szopki i wystrojem zajęła się młodzież i ministranci z naszej Parafii oraz Pani Maria. Serdeczne Bóg zapłać !

                                                                                                                                                                  Ks. Czesław Kubera


 

Pasterka 24 grudnia 2019 roku.
Pasterka 24 grudnia 2019 roku.
Pasterka 24 grudnia 2019 roku.
Pasterka 24 grudnia 2019 roku.
Pasterka 24 grudnia 2019 roku.
Pasterka 24 grudnia 2019 roku.
Pasterka 24 grudnia 2019 roku.
Pasterka 24 grudnia 2019 roku.
Pasterka 24 grudnia 2019 roku.
Pasterka 24 grudnia 2019 roku.
Pasterka 24 grudnia 2019 roku.
Pasterka 24 grudnia 2019 roku.
Pasterka 24 grudnia 2019 roku.
Pasterka 24 grudnia 2019 roku.
Pasterka 24 grudnia 2019 roku.
Pasterka 24 grudnia 2019 roku.
Pasterka 24 grudnia 2019 roku.

Przejdź do góry strony