Cmentarz Parafialny w Janowicach.

Utworzono: 14-07-2020
Cmentarz Parafialny w Janowicach.
Cmentarz Parafialny w Janowicach.
Cmentarz Parafialny w Janowicach.
Cmentarz Parafialny w Janowicach.
Cmentarz Parafialny w Janowicach.
Cmentarz Parafialny w Janowicach.
Cmentarz Parafialny w Janowicach.
Cmentarz Parafialny w Janowicach.
Cmentarz Parafialny w Janowicach.
Cmentarz Parafialny w Janowicach.
Cmentarz Parafialny w Janowicach.
Cmentarz Parafialny w Janowicach.

Informacje historyczne i inne zostaną podane w najbliższym czasie.

Trochę historii i aktualnych wiadomości administracyjnych związanych z Cmentarzem ewangelickim z początku XIX wieku, gdzie zakończono pochówek na początku poprzedniego stuleci. 

 

Położenie Cmentarza znajduje się 300 metrów w kierunku północno- wschodnim od wsi Janowice przy drodze gminnej 48.

Działka ta stanowi własność Parafii św. Marii Magdaleny z siedzibą w Garczegorzu gm. Nowa Wieś Lęborska.

Zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Wieś Lęborska (Uchwała Nr VI/29/94 z dnia 15.12.1994r) teren ten oznacza cmentarz nieczynny chroniony, czyli przeznaczony wyłącznie na pochówek.

Zgodnie z decyzją Wójta Gminy i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wyrażono zgodę na dokonywanie pochówku na terenie całej działki cmentarza.

Dopiero 31.10.1996r., rozpatrzono wniosek Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Marii Magdaleny w Garczegorzu z dnia 2.10.1996 roku i wydano decyzję o zagospodarowaniu terenu dla utworzenia cmentarza.

Państwowy Terenowy Inspektor Sanitarny w Lęborku przychyla się do powyższych decyzji gminnych i nakazuje wykonanie „Projektu Technicznego Cmentarza w Janowicach.

Taki projekt został wykonany w maju 1997 roku, który jak widzimy na zdjęciu w sposób szczególny wyznacza kwatery oraz miejsca pochówku. 

NB.

Wracając do lat powojennych, a więc 1945 – 1996r., trzeba przyznać, że Cmentarz ewangelicki w tym czasie był permanentnie niszczony i dewastowany prze okolicznych mieszkańców i przysłowiowych szabrowników. Odkrywają to przeprowadzone w ostatnim czasie między październikiem 2019 roku, a czerwcem 2020 roku prace porządkowe polegające na usunięciu samosiejek, krzewów i starych spróchniałych drzew (za zgodą odpowiednich władz Gminy). Jak widzimy na zdjęciu zamieszczonym na naszej stronie z „lotu ptaka” teren ten był nie dostępny dla jakiejkolwiek osoby poprzez gęstość i wielkość zakrzewienia stając się przez te lata również miejscem wysypywania różnych niepotrzebnych rzeczy. 

Częściowo dokonane prace porządkowe ukazały również przerażającą prawdę, że nie zachowały się żadne groby, miejsca pochówku z poprzedniego przedwojennego stanu cmentarza. Wszystkie groby ograbione z metalowych krzyży (odciętych o postumentów kamiennych), wszelkie łańcuchy żeliwne lub metalowe wycięte od słupków betonowych, płyty wykonane ze szlachetnych kamieni odłupane i skradzione -to wandalizm i …... Rozrzucone lub połamane płyty nagrobne z nazwiskami zmarłych (odkopane lub znalezione przez pracujących). Doły i zniszczone miejsca pochówku, to wszystko świadczy jak podają okoliczni mieszkańcy o działalności przez lata innej grupy niszczycieli tzw. poszukiwaczy skarbów.

Podjęte jednak prace pozwoliły nam odkryć ruiny kaplicy cmentarnej z 1918 roku. (pozostałości jej widzimy na zdjęciach).

Jaki jest więc cel przeprowadzanych prac porządkowych?! 

Nie tylko uporządkowanie tegoż miejsca cmentarnego, ale również oddanie szacunku tym zapomnianym obywatelom i mieszkańcom tych terenów, którzy zostawili  tu cząstkę swojego życia, pracy i miłości do tej ziemi. 

Planujemy dzięki odnalezionym ruinom Kaplicy wszystkie znalezione tablice nagrobne z nazwiskami zmarłych, po odgruzowaniu murów umieści obok niej podając stosowne informacje na temat historii tego miejsca. Pragniemy także doprowadzić do Kaplicy ścieżkę – drogę od strony parkingu, która pozwoli zainteresowanym przybliżyć się fizycznie i duchowo do tego swoistego Lapidarium spoczywającym w tym miejscu prochów Braci i Sióstr Ewangelików, którzy zamieszkiwali te tereny w przeszłości.

Miejsce to zawsze będzie upamiętniało tych, którzy przed nami tu żyli, będą żyć i spoczną na tymże cmentarzu.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie……..

Ksiądz Proboszcz.

Ps. 

Wszystkie prace wymagają czasu i cierpliwości oraz pomocy fizycznej i materialnej. Bóg zapłać! 

 

Przejdź do góry strony