Parafia św. Marii Magdaleny w Garczegorzu

IV Niedziela Wielkiego Postu, 19 marca 2023 roku.

Utworzono: 19-03-2023

„ Wszystko jest nam dane w Chrystusie, który umarł i zmartwychwstał, i żyje, i trwa na wieki. Trzeba jednak zjednoczyć się z Nim w wierze, pozwolić, aby Jego życie ukazało się w naszym, aby o każdym chrześcijaninie można było powiedzieć, że już nie jest alter Christus, lecz ipse Chrystus, samym Chrystusem!”

 

 

 

 

                             Ogłoszenia Duszpasterskie.

                    IV Niedziela Wielkiego Postu. (Laetare)

                                19 marca 2023 roku.

 

1. Dzisiejsza – już czwarta niedziela Wielkiego Postu różni się nieco od pozostałych. W tradycji Kościoła nazywamy ją Niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości. Widzimy to nawet w zmianie postnego fioletu na różowy kolor szat liturgicznych. W połowie Wielkiego Postu Kościół wzywa wiernych do radości, aby wszyscy podejmujący trud przemiany serca wytrwali w tym niełatwym codziennym wysiłku.

2. Wielki Post, który obecnie przeżywamy, to wyjątkowa okazja do nawrócenia, do odnowienia naszej przyjaźni z Bogiem. To czas powracania do korzeni wiary i zadziwienia tajemnicą miłości Bożej, której wyrazem jest również stała obecność Pana Jezusa w Eucharystii. Dobrze wykorzystajmy ten czas, aby ugruntować w sobie człowieka prawego sumienia i autentycznie zaangażowanego w budowanie Królestwa Bożego: Królestwa prawdy i życia, sprawiedliwości, miłości i pokoju w naszych rodzinach, we wspólnocie parafialnej, w miejscach pracy i w całym społeczeństwie. Zbawiciel ciągle nas w tym umacnia, karmiąc nas swoim Ciałem, które uczynił pokarmem na życie wieczne. Przystępując często do stołu eucharystycznego, nie pobłądzimy na drogach wiary! 

3. Przypominam, że w naszym kościele w każdy piątek Wielkiego Postu razem z Chrystusem i Jego bolejącą Matką przemierzamy Drogę krzyżową: Garczegorze 17.00 i Janowice 16.00, a w niedzielę w połączeniu z Mszami św.rozpamiętujemy mękę Pana Jezusa podczas Gorzkich żali. Wszystkich parafian zachęcam do licznego udziału w tych wielkopostnych nabożeństwach pasyjnych.

4. W tym roku wyjątkowo w poniedziałek, 20 marca, Kościół będzie obchodził uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Pana Jezusa. Zwykle przypada 19 marca, ale z powodu przypadającej akurat niedzieli zgodnie z zasadami kalendarza liturgicznego została przeniesiona właśnie na poniedziałek. Papież Pius IX w 1870 roku ogłosił go patronem Kościoła powszechnego i rodzin chrześcijańskich. Podczas Mszy Świętej o godz. 16.00 tego dnia przez wstawiennictwo Opiekuna Najświętszej Rodziny będziemy się modlić za mężów i ojców z naszej wspólnoty parafialnej i o godne wypełnianie przez nich swojego powołania. Kiedy wokół tyle trudności, codziennych kłopotów, niepewności z powodu braku pracy i środków do godnego życia, warto zwracać się o pomoc do Świętego Józefa nie tylko w dniu Jego święta, ale także w każdy wtorek szczególnie jemu poświęcony. Święty Józef jest też patronem dobrej śmierci. Według tradycji odszedł z tego świata w ramionach samego Pana Jezusa. Jego wstawiennictwu będziemy zatem polecać wszystkich konających.

5. Natomiast w piątek, 24 marca, obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Wybór daty nawiązuje do dnia, w którym Niemcy w 1944 roku w Markowej zamordowali rodzinę Ulmów: Józefa i Wiktorię oraz ich dzieci, wraz z ukrywającymi się u nich Żydami. Dzień ten ustanowiono w 2018 roku, aby upamiętnić Polaków – bohaterów, którzy w akcie heroicznej odwagi, męstwa, współczucia i solidarności, wierni najwyższym wartościom etycznym i nakazom chrześcijańskiego miłosierdzia ratowali swoich żydowskich bliźnich od zagłady.

6. Mimo że okres Wielkiego Postu jest w liturgii czasem uprzywilejowanym i raczej nie obchodzi się w tym czasie żadnych świąt i wspomnień, są jednak wyjątki od tej reguły. Do nich należy obchód uroczystości Zwiastowania Pańskiego, którą będziemy przeżywali w sobotę, 25 marca. W tę uroczystość celebrujemy początek naszego odkupienia. Syn Boży wcielił się w łono Najświętszej Maryi Panny, aby wyzwolić nas spod panowania grzechu i zła. Mszę Świętą tego dnia w naszym kościele sprawujemy o godz. 15.00.

7. Pamiętajmy tego dnia o modlitwie nie tylko za poczęte dzieci, ale również za ich matki i ojców. Prośmy, aby życie było szanowane od poczęcia aż do naturalnej śmierci, by osoby starsze czy nieuleczalnie chore mogły godnie przeżywać swoje ostatnie dni na tej ziemi, nie lękając się o to, że zostaną nagle tego życia pozbawione. Prośmy też za tych, którzy nie doświadczają bliskości drogich im osób i ulegają pokusie skracania własnego życia, a także za tych, którzy w imię źle pojętej solidarności ułatwiają innym podjęcie i wykonanie tak dramatycznej decyzji, jaką jest zakończenie własnego życia. Prośmy, abyśmy sami potrafili docenić dar życia, jaki otrzymaliśmy, i abyśmy potrafili tę wdzięczność okazywać i przekazywać dalej.

8W piątek, 24 marca zapraszam na Mszę św. o godzinie 22.00, która rozpocznie kolejny raz EDK szlakiem św. Jakuba Apostoła do Łeby. Materiały związane z EDK, opis trasy, rozważania poszczególnych stacji drogi krzyżowej można pobrać ze strony internetowej edk.org.pl

9. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzę obfitości Bożych darów, radości oraz wzrastania w wierze i miłości ku Panu. 

10. Zachęcam do nabycia kolejnych numerów czasopism: „Pielgrzyma”, „Gościa niedzielnego”. Ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego można składać do puszki.

11Dziękuję Rodzinom sprzątającym w minionym tygodniu Kościół Garczegorze:

Agata i Maciej Muzia, Karolina Napieraj.

Zapraszam w najbliższym tygodniu do sprzątnięcia: Kościoła rodziny:

Rozalia Opara, Marlena Płotka, Monika Mielewczyk.


 

Dziękuję Paniom za sprzątnięcie w minionym tygodniu Kościoła w Janowicach:

Maja Kwidzyńska, Elżbieta Kwidzyńska, Alicja Górska, Mariola Górska.

Proszę o pomoc w sprzątnięciu kościoła w Janowicach w zbliżającą się sobotę Panie: 

Adrianna Lawrenc-Ceruk, Magdalena Żurawska, Ewelina Gojtowska. 

 

 

12. Zapraszam młodzież przygotowującą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania na spotkanie formacyjne w najbliższą sobotę, 25 marca o godzinie 14.00 w kościele w Garczegorzu. 

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU. 19 marca 2023r., Laetare.

KOMENTARZ DO CZYTAŃ

I Czytanie 1 Sm 16,1b.6-7.10-13a

Pan Bóg patrzy na serce każdego człowieka. Nie ocenia według kategorii ludzkich, wybiera sobie tego, którego najmniej by się ludzie spodziewali – Bóg lubi zaskakiwać. 

Psalm 23

Pan jest dobrym Pasterzem, który troszczy się o każdą owcę z osobna, pociesza je, jest blisko każdej z nich. 

II Czytanie Ef 5,8-14

Jak Samuel z I czytania był posłany, aby namaścić nowego króla: słuchał Pana, badał, co jest miłe Panu, tak i my mamy postępować właśnie w taki sposób, aby żyć w światłości. 

Ewangelia J 9,1-41

Wielu ludzi posługuje się starymi, błędnymi schematami, które Jezus demaskuje. Zbawiciel daje też trudne zadanie niewidomemu, który ma pójść sam obmyć się w sadzawce Siloe, co mimo wszystko udaje się uczynić, bo to Jezus jest światłością świata. Jednak to nie koniec trudnej drogi, choć już widzi, uzdrowiony przeżywa bowiem trudności ze względu na Syna Człowieczego. 

„ Wszystko jest nam dane w Chrystusie, który umarł i zmartwychwstał, i żyje, i trwa na wieki. Trzeba jednak zjednoczyć się z Nim w wierze, pozwolić, aby Jego życie ukazało się w naszym, aby o każdym chrześcijaninie można było powiedzieć, że już nie jest alter Christus, lecz ipse Chrystus, samym Chrystusem!”

 

Przejdź do góry strony