Parafia św. Marii Magdaleny w Garczegorzu

III Niedziela Wielkiego Postu.

Utworzono: 12-03-2023

                                  Ogłoszenia Duszpasterskie. 

                                III Niedziela Wielkiego Postu.

                                       12 marca 2023 roku.

 

 

Nauczmy się od Jezusa podobnego postępowania. W swoim życiu na ziemi nie chciał nawet tej chwały, która słusznie mu się należała: mając prawo być traktowany jako Bóg, przyjął postać sługi, niewolnika”.

 

1. Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem w tym świętym czasie Wielkiego Postu jest nasze nawrócenie. Chodzi o nawrócenie we wszystkich wymiarach naszego życia osobistego i społecznego, rodzinnego. Potrzeba wiele pokory i silnej wiary w miłosierdzie Boże. Nawrócenie ma się bowiem dokonać przede wszystkim w naszym sercu. Pomagają nam w tym zewnętrzne praktyki pokutne oraz udział w wielkopostnych nabożeństwach pasyjnych: piątkowej Drodze krzyżowej o godz.16.00 - Janowice, 17.00 - Garczegorze i niedzielnych Gorzkich żalach w łączności z Mszą św.. Przypominam, że za pobożny udział w tych nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny.

 

2. Wielki Post jest czasem dobrych postanowień, odwrócenia się od zła i czynienia dobra. Warto, żeby te postanowienia miały bardzo konkretny wymiar. Niech to będą konkretne wyrzeczenia, niech to będzie codzienna dodatkowa chwila przeznaczona na lekturę Pisma Świętego, na rozmyślanie męki i śmierci Pana Jezusa, na modlitwę i zastanowienie się nad własnym życiem, postępowaniem. Pamiętajmy o dobrym przeżyciu sakramentu pokuty i pojednania. Przystąpienie do niego w tym czasie jest przecież naszym obowiązkiem.

 

3. Rekolekcje Wielopostne: witam ks. Stanisława Mihułka i zapraszam na spotkania rekolekcyjne: poniedziałek, wtorek i środa: Janowice 17.00 i Garczegorze 18.30. Również w tych dniach w naszej szkole odbędą się spotkania rekolekcyjne dla dzieci i młodzieży. 

 

4. W poniedziałek, 13 marca, przypada 10. rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Powierzajmy go Opatrzności Bożej oraz opiece Matki Najświętszej w naszych osobistych modlitwach, aby bezpiecznie zdołał przeprowadzić Kościół przez burzliwe współczesne czasy.

 

5. W środę zapraszam na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz wieczorną Eucharystię o godz. 18.30. Nazywamy Ją Ratunkiem ginących grzeszników, prośmy zatem, aby Matka Niebieska wspierała nas na drogach wielkopostnego nawrócenia.

 

6. W duchu wielkopostnej solidarności wspierajmy w tym czasie działalność charytatywnych instytucji Kościoła, zwłaszcza „Caritas”, która tak skutecznie, choć bez wielkiego rozgłosu, pomaga najuboższym i będącym w potrzebie w całej Polsce oraz biednym Polakom i umęczonym wojną braciom poza granicami naszej ojczyzny. Niech wszyscy zaznają radości świąt Zmartwychwstania, zwłaszcza dzieci, samotni i opuszczeni, zapomniani przez najbliższych, pozostawieni własnemu losowi.

 

7. Czas Wielkiego Postu to także czas, kiedy licznej przystępujemy do sakramentu pokuty i pojednania. W naszej świątyni spowiedź jest codziennie przed każdą Mszą Świętą. Pamiętajmy o dobrym przygotowaniu do sakramentalnej spowiedzi i wypełnieniu wszystkich warunków sakramentu pokuty. Spowiedź św. z udziałem kapłanów z sąsiednich parafii, 29 marca w Janowicach 18.00 i w Garczegorzu 18.30.


 

8. Kolekta dzisiejszej Niedzieli jako II- iej miesiąca przeznaczona jest na nasze cele inwestycyjne. Za wszelkie ofiary: Bóg zapłać!


 

9. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzę trwania przy Chrystusie i pomnażania Bożych darów oraz wydawania błogosławionych owoców nawrócenia. 

 

10. Do domu Pana odszedł w ostatnim tygodniu śp. Franciszek Górski, lat 85. Wieczny odpoczynek...

 

11. Zachęcam do nabycia kolejnych numerów czasopism: „Pielgrzyma”, „Gościa niedzielnego”. Kolejna Katecheza Eucharystyczna. Ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego można składać do puszki.


 

12.  Dziękuję Rodzinom sprzątającym w minionym tygodniu Kościół w Garczegorzu: 

Beata Szablewska, Monika Szablewska, Danuta Pawelczyk.

Zapraszam w najbliższym tygodniu do sprzątania Kościoła rodziny

Karolina Czaja, Agata Muzio, Karolina Napieraj.

Dziękuję Paniom za sprzątnięcie w minionym tygodniu Kościoła w Janowicach:

Proszę o pomoc w sprzątnięciu kościoła w Janowicach w zbliżającą się sobotę Panie: 

Lica Elżbieta, Górska Mariola, Górska Alicja. 

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                        12 marca 2023

 

KOMENTARZ DO CZYTAŃ

 

I Czytanie Wj 17,3-7

Pan Bóg usuwa wątpliwości ludu wybranego przez znak: woda wypływa ze skały, z nieurodzajnego miejsca wypływa życiodajna woda. Również tam gdzie w nas jest skała, Pan może uczynić cud. 

 

Psalm 95

Pan jest Skałą zbawienia, od Niego pochodzi życie, w tym wszystkie życiodajne słowa. 

 

II Czytanie Rz 5,1-2.5-8

Bóg daje nam życie, choć nie zasługiwaliśmy na nie, tak jak lud na pustyni nie zasługiwał na miłosierdzie ukryte pod obrazem wody – to trudna do pojęcia logika Boga. 

 

Ewangelia J 4,5-42

Świadectwo kobiety – Samarytanki jest wezwaniem dla innych, aby i oni uwierzyli. Spotkanie z Jezusem przynosi ożywienie, gdyż On sam daje nam wodę żywą, nie musimy już czerpać ze studni. 

 

 

Przejdź do góry strony