Parafia św. Marii Magdaleny w Garczegorzu

II Niedziela Wielkiego Postu, 5 marca 2023 rok.

Utworzono: 04-03-2023

 

                                                 Ogłoszenia Duszpasterskie.

                                                 II Niedziela Wielkiego Postu.

                                                           5 marca 2023 roku.

1. Dziś druga niedziela Wielkiego Postu. Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy ten święty czas przeżywali z jak największym pożytkiem. Czyni to zwłaszcza przez głoszenie słowa Bożego i sprawowanie sakramentu pojednania i pokuty. Czyni to także przez organizowanie w tym czasie rekolekcji, dni skupienia czy specjalnych nabożeństw pokutnych. Przypominam, że w naszym kościele w każdy piątek Garczegorze o godz. 17.00 i Janowice o godz. 16.00 razem z Chrystusem i Jego bolejącą Matką przemierzamy Drogę krzyżową, a w niedzielę w łączności z Mszami św. rozpamiętujemy mękę Pana Jezusa podczas Gorzkich żali. Wszystkich zachęcam do licznego udziału w tych nabożeństwach. Nie lekceważmy i nie odrzucajmy możliwości pogłębienia wiary i prawdziwego nawrócenia, pogłębienia naszej komunii z Bogiem. Rekolekcje wielkopostne przeżywać będziemy w naszej wspólnocie w dniach 13-15 marca tak dla uczniów naszej szkoły podstawowej jak i Parafian dorosłych.

2. Dziś w Kościele powszechnym przeżywamy Niedzielę Ad Gentes – Dzień Modlitw, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Naszymi modlitwami obejmujemy głoszenie Ewangelii Chrystusowej na misjach i tych, którzy tę Dobrą Nowinę o zbawieniu niosą na krańce ziemi. Oni często na wzór Chrystusa cierpią prześladowania i płacą najwyższą cenę z własnego życia dla odkupienia innych braci.

3. Zarządzeniem Księdza Biskupa dzisiaj do puszek przed kościołem składamy ofiary na dzieło pomocy „Ukrainie”.

4. Wpatrzeni w Ukrzyżowanego, który dla nas wyrzekł się wszystkiego i złożył w ofierze swoje życie, z ochoczym sercem podejmujmy trud dobrowolnego umartwienia jako wynagrodzenie za grzechy nasze i naszych bliźnich. Zróbmy dobre postanowienia, powstrzymujmy się od udziału w głośnych rozrywkach, od spożywania napojów alkoholowych, palenia, aby w ten sposób wynagrodzić Bogu grzechy pijaństwa, rozwiązłości, nieuczciwości i wszelki brak pokory. Nie zapominajmy, że Wielki Post jest czasem powagi, pokuty i modlitwy. Niech go nie zakłócą huczne spotkania czy imprezy rozrywkowe. Kochani rodzice i wychowawcy, z większą troską spojrzyjcie w tym czasie na swoje dzieci. To na was spoczywa obowiązek dobrego wychowania dzieci, także w duchu tradycji i naszej polskiej pobożności. 

5. W środę, 8 marca, obchodzimy Dzień Kobiet! Choć to raczej świecka uroczystość, pamiętajmy w modlitwach o wszystkich niewiastach, zwłaszcza o tych najbardziej utrudzonych matkach wielodzietnych rodzin, o samotnych pannach i wdowach, o kobietach poniżanych i prześladowanych w wielu częściach świata. Wszak kobiety wypełniają szczególną rolę w świecie, w Kościele i w rodzinie. Polecajmy ich trud oraz życie Panu Bogu i Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem żony i matki. Podczas środowej Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz Mszy Świętej o godz. 17.00 w szczególny sposób polecimy Bogu i Matce Najświętszej wszystkie niewiasty – te młodsze i starsze – z naszej wspólnoty parafialnej, które serdecznie zapraszam w tym dniu do naszego kościoła wraz z ich bliskimi.

624 marca zapraszam do udziału w EDK, która rozpocznie się Mszą św. o 2200 w Garczegorzu, a zakończy się w Łebie w kościele św. Jakuba Ap. około godziny 700. Zapisy przez internet: edk.org.pl.

7. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzę otwartości na Boże natchnienia i wzrastania w miłości do Bogu i ludzi. 

8. Zachęcam do nabycia kolejnych numerów czasopism: „Pielgrzyma”, „Gościa niedzielnego”, „Różaniec”. Kolejna katecheza eucharystyczna. Do puszki można składać ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego.


 

9. Kolekta przyszłej Niedzieli jako II- iej miesiąca przeznaczona będzie na nasze cele inwestycyjne. Za wszelkie ofiary: Bóg zapłać!


 

10. Dziękuję Paniom sprzątającym w minionym tygodniu Kościół w Garczegorzu:

Małgorzata Szablewska, Jolanta Płotka, Ewa Gębarowska.

Zapraszam w najbliższym tygodniu do sprzątania Kościoła rodziny: 

Monika Otkała, Danuta Pawelczyk, Beata Szablewska.

Dziękuję Paniom za sprzątnięcie w minionym tygodniu Kościoła w Janowicach:

Anna Wolf, Anna Wyrwał, Milena Myszk.

Proszę o pomoc w sprzątnięciu kościoła w Janowicach zbliżającą się sobotę Panie: 

Agnieszka Sitkowska, Barbara Grabowska.

Wielkie i wspaniałe arcydzieło człowieka to żyć dorzecznie”.

 

 

DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                          5 marca 2023

Niedziela Ad Gentes – Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami

 

KOMENTARZ DO CZYTAŃ

I Czytanie Rdz 12,1-4a

Pan Bóg powołuje człowieka do rzeczy niezrozumiałych i trudnych. Abram miał wyjść ze swojej ziemi ojczystej za Bogiem, którego jeszcze nie znał, ale mimo wszystko zaufał. 

Psalm 33

Słowo Pana jest godne zaufania, co Abram potwierdził swoim życiem. Każde(!) dzieło Boże jest godne zaufania.

II Czytanie 2 Tm 1,8b-10

Dla Ewangelii i Boga warto znosić przeciwności, gdyż dzięki Ewangelii mamy nieśmiertelność. 

Ewangelia Mt 17,1-9

Wejście na górę wysoką wymaga poświęcenia. Jednak w tym uczniowie nie są sami, ciągle towarzyszy im Jezus, On dla każdego z osobna ma czas. 

 

Przejdź do góry strony