Parafia św. Marii Magdaleny w Garczegorzu

Odpust Parafialny, 22 lipca 2020 roku.

Utworzono: 25-07-2020
Odpust ku czci św. Marii Magdaleny 22 lipca 2020 r.
Odpust parafialny jest doroczną uroczystością rodziny parafialnej związaną ze świętem patronalnym kościoła. To szczególny czas łaski  i Bożego miłosierdzia. Dzień odpustu jest związany z możliwością uzyskania daru duchowego, jakim jest odpust zupełny, czyli darowanie wszystkich kar doczesnych za popełnione grzechy. Przez grzech, bowiem zaciągamy winę wobec Boga i ponosimy karę, która ma pomóc przezwyciężyć zło, jaki grzech w nas posiał                            i wyrządził. Karę można odpokutować w doczesności                                            np. przez uczynki pokutne, uczynki miłosierdzia, inne dobre uczynki czy modlitwy. Kościół dając możliwość zyskania w uroczystość odpustową odpustu zupełnego, wyznacza warunki, jakie trzeba spełnić do jego zyskania. Zwyczajne warunki do spowiedź sakramentalna, (może być w okolicy odpustu,   a nie w sam dzień), Komunia święta przyjęta w tym dniu, wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu oraz odmówienie modlitw: Ojcze nasz, Wierzę… i dowolną modlitwę w intencjach polecanych przez Ojca Świętego. Możliwość zyskania odpustu sprawiała, że na odpust przybywa cała okolica, a dla rodziny odpust jest okazją do spotkania wielu pokoleń. Centralnym wydarzeniem jest suma odpustowa, którą prowadzi specjalnie zaproszony kapłan. W tym roku sumie odpustowej przewodniczył oraz homilię wygłosił ks. Mirosław z archidiecezji gdańskiej.Uroczystość wzbogaciła Msza koncelebrowana i zaangażowanie młodzieży w liturgię. Przypomnieliśmy sobie, że odpust parafialny daje też okazję poznania świętego patrona parafii i uwielbienia Boga za Jego opiekę. Świętowanie odpustu parafialnego przypomina także o powołaniu do świętości każdego chrześcijanina. Prośmy patronkę naszej parafii, św. Marię Magdalenę o opiekę i wstawiennictwo przed Bożym Majestatem.
Odpust Parafialny, 22 lipca 2020 roku.
Odpust Parafialny, 22 lipca 2020 roku.
Odpust Parafialny, 22 lipca 2020 roku.
Odpust Parafialny, 22 lipca 2020 roku.
Odpust Parafialny, 22 lipca 2020 roku.
Odpust Parafialny, 22 lipca 2020 roku.
Odpust Parafialny, 22 lipca 2020 roku.
Odpust Parafialny, 22 lipca 2020 roku.
Odpust Parafialny, 22 lipca 2020 roku.
Odpust Parafialny, 22 lipca 2020 roku.
Odpust Parafialny, 22 lipca 2020 roku.
Odpust Parafialny, 22 lipca 2020 roku.
Odpust Parafialny, 22 lipca 2020 roku.
Odpust Parafialny, 22 lipca 2020 roku.
Odpust Parafialny, 22 lipca 2020 roku.
Odpust Parafialny, 22 lipca 2020 roku.
Odpust Parafialny, 22 lipca 2020 roku.
Odpust Parafialny, 22 lipca 2020 roku.
Odpust Parafialny, 22 lipca 2020 roku.
Odpust Parafialny, 22 lipca 2020 roku.
Odpust Parafialny, 22 lipca 2020 roku.
Odpust Parafialny, 22 lipca 2020 roku.
Odpust Parafialny, 22 lipca 2020 roku.
Odpust Parafialny, 22 lipca 2020 roku.
Odpust Parafialny, 22 lipca 2020 roku.
Odpust Parafialny, 22 lipca 2020 roku.
Odpust Parafialny, 22 lipca 2020 roku.

Przejdź do góry strony