Początek 21.oo – Msza św. Około 22 wyruszamy  z  Garczegorza ku Łebie.  Zapisy   na stronie  EDK.

 

 Zapisy i informacje szczegółowe na: https://edk.org.pl