Uroczystość udzielenia Sakramentu Bierzmowania młodzieży Parafii Garczegorze 2.10.2019r.

Utworzono: 06-10-2019

Sakrament bierzmowania jest kolejnym etapem wtajemniczenia chrześcijańskiego. Przyjęcie tego sakramentu jest dopełnieniem łaski chrztu św.

             2 października 2019 roku Ksiądz Biskup Arkadiusz Okroj podczas Mszy świętej udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania. W sumie znamię daru Ducha Świętego otrzymały 73 osoby. Dostojny Gość  poświęcił krzyże bierzmowanych i poprosił, aby nie wstydzić się tego znaku chrześcijan, gdyż jest wpisany w nasze życie. W odniesieniu do słów Ewangelii – „Uczniowie z Emaus”, stwierdził, że mamy prawo do buntu, zwątpienia. Pan Bóg i tak nas kocha i jest z nami. Najgorsza jest obojętność, oziębłość, która egoistycznie zamyka nas w swoim świecie wygód i przyjemności. Potrzebujemy rewolucji wewnętrznej, duchowej, która może się dokonać mocą Ducha Świętego, który odnawia człowieka. JE prosił, aby mieć w sobie zawsze głębokie pragnienie prawdy i miłości do Jezusa Chrystusa. 

W imieniu rodziców kandydatów do bierzmowania Ks. Biskupa witali państwo Alicja i Artur Wiewiórscy. Lektorami w czasie Mszy świętej byli Sebastian Adamski, Marta Giełażyn, Fabian Szadkowski. Psalm przygotowała Katarzyna Paprocka. Do ołtarza dary Eucharystyczne przynieśli Kacper Zamojski i Gracjan Budzeń. W imieniu młodzieży słowa podziękowania do Ks. Biskupa Arkadiusza wypowiedziała Anna Konkel, a do Ks. Proboszcza Daria Wyrwał. 

Uroczystość udzielenia Sakramentu Bierzmowania młodzieży Parafii Garczegorze 2.10.2019r.
Uroczystość udzielenia Sakramentu Bierzmowania młodzieży Parafii Garczegorze 2.10.2019r.
Uroczystość udzielenia Sakramentu Bierzmowania młodzieży Parafii Garczegorze 2.10.2019r.
Uroczystość udzielenia Sakramentu Bierzmowania młodzieży Parafii Garczegorze 2.10.2019r.
Uroczystość udzielenia Sakramentu Bierzmowania młodzieży Parafii Garczegorze 2.10.2019r.
Uroczystość udzielenia Sakramentu Bierzmowania młodzieży Parafii Garczegorze 2.10.2019r.
Uroczystość udzielenia Sakramentu Bierzmowania młodzieży Parafii Garczegorze 2.10.2019r.
Uroczystość udzielenia Sakramentu Bierzmowania młodzieży Parafii Garczegorze 2.10.2019r.
Uroczystość udzielenia Sakramentu Bierzmowania młodzieży Parafii Garczegorze 2.10.2019r.
Uroczystość udzielenia Sakramentu Bierzmowania młodzieży Parafii Garczegorze 2.10.2019r.
Uroczystość udzielenia Sakramentu Bierzmowania młodzieży Parafii Garczegorze 2.10.2019r.
Uroczystość udzielenia Sakramentu Bierzmowania młodzieży Parafii Garczegorze 2.10.2019r.
Uroczystość udzielenia Sakramentu Bierzmowania młodzieży Parafii Garczegorze 2.10.2019r.
Uroczystość udzielenia Sakramentu Bierzmowania młodzieży Parafii Garczegorze 2.10.2019r.
Uroczystość udzielenia Sakramentu Bierzmowania młodzieży Parafii Garczegorze 2.10.2019r.
Uroczystość udzielenia Sakramentu Bierzmowania młodzieży Parafii Garczegorze 2.10.2019r.
Uroczystość udzielenia Sakramentu Bierzmowania młodzieży Parafii Garczegorze 2.10.2019r.
Uroczystość udzielenia Sakramentu Bierzmowania młodzieży Parafii Garczegorze 2.10.2019r.
Uroczystość udzielenia Sakramentu Bierzmowania młodzieży Parafii Garczegorze 2.10.2019r.
Uroczystość udzielenia Sakramentu Bierzmowania młodzieży Parafii Garczegorze 2.10.2019r.
Uroczystość udzielenia Sakramentu Bierzmowania młodzieży Parafii Garczegorze 2.10.2019r.
Uroczystość udzielenia Sakramentu Bierzmowania młodzieży Parafii Garczegorze 2.10.2019r.
Uroczystość udzielenia Sakramentu Bierzmowania młodzieży Parafii Garczegorze 2.10.2019r.
Uroczystość udzielenia Sakramentu Bierzmowania młodzieży Parafii Garczegorze 2.10.2019r.
Uroczystość udzielenia Sakramentu Bierzmowania młodzieży Parafii Garczegorze 2.10.2019r.
Uroczystość udzielenia Sakramentu Bierzmowania młodzieży Parafii Garczegorze 2.10.2019r.
Uroczystość udzielenia Sakramentu Bierzmowania młodzieży Parafii Garczegorze 2.10.2019r.
Uroczystość udzielenia Sakramentu Bierzmowania młodzieży Parafii Garczegorze 2.10.2019r.

Przejdź do góry strony