Odpust św. Marii Magdaleny Patronki Parafii w Garczegorzu.

Utworzono: 23-07-2020
Odpust ku czci św. Marii Magdaleny 22 lipca 2020 r.

 

                 Odpust parafialny jest doroczną uroczystością rodziny parafialnej związaną ze świętem patronalnym kościoła. To szczególny czas łaski i Bożego miłosierdzia. Dzień odpustu jest związany z możliwością uzyskania daru duchowego, jakim jest odpust zupełny, czyli darowanie wszystkich kar doczesnych za popełnione grzechy. Przez grzech, bowiem zaciągamy winę wobec Boga i ponosimy karę, która ma pomóc przezwyciężyć zło, jaki grzech w nas posiał i wyrządził. Karę można odpokutować w doczesności np. przez uczynki pokutne, uczynki miłosierdzia, inne dobre uczynki czy modlitwy. Kościół dając możliwość zyskania w uroczystość odpustową odpustu zupełnego, wyznacza warunki, jakie trzeba spełnić do jego zyskania. Zwyczajne warunki do spowiedź sakramentalna, (może być w okolicy odpustu, a nie w sam dzień), Komunia święta przyjęta w tym dniu, wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu oraz odmówienie modlitw: Ojcze nasz, Wierzę… i dowolną modlitwę w intencjach polecanych przez Ojca Świętego. Możliwość zyskania odpustu sprawiała, że na odpust przybywa cała okolica, a dla rodziny odpust jest okazją do spotkania wielu pokoleń. Centralnym wydarzeniem jest suma odpustowa, którą prowadzi specjalnie zaproszony kapłan.  W tym roku sumie odpustowej przewodniczył oraz homilię wygłosił ks. Mirosław z archidiecezji gdańskiej. Uroczystość wzbogaciła Msza koncelebrowana i zaangażowanie młodzieży w liturgię. Przypomnieliśmy sobie, że odpust parafialny daje też okazję poznania świętego patrona parafii i uwielbienia Boga za Jego opiekę. Świętowanie odpustu parafialnego przypomina także o powołaniu do świętości każdego chrześcijanina. Prośmy patronkę naszej parafii, św. Marię Magdalenę o opiekę i wstawiennictwo przed Bożym Majestatem.
Odpust św. Marii Magdaleny Patronki Parafii w Garczegorzu.
Odpust św. Marii Magdaleny Patronki Parafii w Garczegorzu.
Odpust św. Marii Magdaleny Patronki Parafii w Garczegorzu.
Odpust św. Marii Magdaleny Patronki Parafii w Garczegorzu.
Odpust św. Marii Magdaleny Patronki Parafii w Garczegorzu.
Odpust św. Marii Magdaleny Patronki Parafii w Garczegorzu.
Odpust św. Marii Magdaleny Patronki Parafii w Garczegorzu.
Odpust św. Marii Magdaleny Patronki Parafii w Garczegorzu.
Odpust św. Marii Magdaleny Patronki Parafii w Garczegorzu.
Odpust św. Marii Magdaleny Patronki Parafii w Garczegorzu.
Odpust św. Marii Magdaleny Patronki Parafii w Garczegorzu.
Odpust św. Marii Magdaleny Patronki Parafii w Garczegorzu.
Odpust św. Marii Magdaleny Patronki Parafii w Garczegorzu.
Odpust św. Marii Magdaleny Patronki Parafii w Garczegorzu.
Odpust św. Marii Magdaleny Patronki Parafii w Garczegorzu.
Odpust św. Marii Magdaleny Patronki Parafii w Garczegorzu.
Odpust św. Marii Magdaleny Patronki Parafii w Garczegorzu.
Odpust św. Marii Magdaleny Patronki Parafii w Garczegorzu.
Odpust św. Marii Magdaleny Patronki Parafii w Garczegorzu.
Odpust św. Marii Magdaleny Patronki Parafii w Garczegorzu.
Odpust św. Marii Magdaleny Patronki Parafii w Garczegorzu.
Odpust św. Marii Magdaleny Patronki Parafii w Garczegorzu.

Przejdź do góry strony