Odpust św. Marii Magdaleny, 22 lipca 2021 roku.

Utworzono: 24-07-2021

Odpust parafialny jest świętem patronalnym kościoła parafialnego.                  Dzień nadania tytułu kościołowi stał się świętem kościoła i parafii.                        To szczególny czas łaski i Bożego miłosierdzia. To dzień, w którym każdy wierzący ma okazję doświadczyć w sposób bardzo konkretny łaski Bożej miłości, wyrażającej się w darze odpustu. W końcu daje okazję poznania świętego patrona parafii i uwielbienia Boga za jego orędownictwo i opiekę. Świętowanie odpustu parafialnego przypomina także o powołaniu do świętości każdego chrześcijanina. 

    22 lipca przeżywaliśmy święto naszej parafii – odpust ku czci świętej Marii Magdaleny. Sumie odpustowej przewodził i kazanie wygłosił dziekan dekanatu   Łeba ks. kanonik Zenon Myszk w koncelebrze z 8 kapłanami. 

       Z serca dziękuję liturgicznej służbie ołtarza, lektorkom, panu Kazikowi i scholii, panom od baldachimu, panią: Bożenie, Izabeli, Marii za ułożenie kwiatów i wszystkim, którzy uczestniczyli w naszej parafialnej uroczystości. Tak jak powiedział kaznodzieja, papież Franciszek podniósł rangę z wspomnienia liturgicznego na święto ku czci świętej Marii Magdaleny. Na końcu uroczystej liturgii o głos poprosiła przedstawicielka Fundacja Lęborskie Hospicjum Stacjonarne 

– Pani Marzena Krupa – Pobłocka, która w imieniu zaangażowanych w budowę hospicjum podziękowała Ks. Proboszczowi Czesławowi Kuberze i całej wspólnocie za otwartość, życzliwość w budowaniu tak potrzebnego nam miejsca. Ks. Proboszcz zachęcił do wspierania darami serca tej inwestycji. 

 

Odpust św. Marii Magdaleny, 22 lipca 2021 roku.
Odpust św. Marii Magdaleny, 22 lipca 2021 roku.
Odpust św. Marii Magdaleny, 22 lipca 2021 roku.
Odpust św. Marii Magdaleny, 22 lipca 2021 roku.
Odpust św. Marii Magdaleny, 22 lipca 2021 roku.
Odpust św. Marii Magdaleny, 22 lipca 2021 roku.
Odpust św. Marii Magdaleny, 22 lipca 2021 roku.
Odpust św. Marii Magdaleny, 22 lipca 2021 roku.
Odpust św. Marii Magdaleny, 22 lipca 2021 roku.
Odpust św. Marii Magdaleny, 22 lipca 2021 roku.
Odpust św. Marii Magdaleny, 22 lipca 2021 roku.

Przejdź do góry strony