Nasza historia.

Utworzono: 28-08-2021

Nasza historia

Rozpoczął się I etap prac konserwatorsko-restauratorskich we wnętrzu kaplicy w Garczegorzu.  Wydobyto i uporządkowano XVII i XVIII-wieczne trumny i sarkofagi. Okazało się, że zabytek kryje jeszcze sporo tajemnic. We wnętrzu znajdowało się pięć drewnianych trumien i dwa sarkofagi osób dorosłych oraz 1 dziecka datowanych od II połowę XVII w. do końca XVIII w.                                                                                                                                        

  Naukowcy natrafili na oryginalną posadzkę kaplicy. Wydobyto elementy obić, tkanin oraz obuwia. Na niektórych z nich znajdują się okucia trumienne: cynowe i mosiężne oraz napisy funeralne, z których wynika, że w grobowcu pochowano członków zamożnej rodziny. Dla naszej lokalnej społeczności to odkrycie pozwala poznać prawdę o katolikach na tych ziemiach. Ziemiach odzyskanych.                                                                                                                 

  Kilka rodzin głęboko wierzących, tu gdzie dominował ewangelicyzm zbudowało kościół katolicki. Dbali o niego. I jak mówi jedna z hipotez ów kaplica jest pozostałością po świątyni katolickiej. Ze zewnątrz niepozorna, ale w środku piękny barok. 

Trumny ów budowniczych pierwszego kościoła katolickiego w Garczegorzu na czas prac konserwatorsko-restauratorskich zostały przeniesione do kościoła parafialnego.

Prace prowadzone są zgodnie z „Programem prac konserwatorskich przy wyposażeniu funeralnej kaplicy grobowej położonej w Garczegorzu, gm. Nowa Wieś Lęborska”, opracowanym przez dra Marka Kołyszko z Instytutu Archeologii UMK w Toruniu, rzeczoznawcy Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego i Sportu w zakresie konserwacji zabytków archeologicznych.

(Zgodnie ze źródłem Nowa Wieś Lęborska)

 

Ps. 

Można  sarkofagi obejrzeć w kościele parafialnym w Garczegorzu.

Nasza historia.
Nasza historia.
Nasza historia.
Nasza historia.

Przejdź do góry strony