GPS, 15-16.10.2021r.

Utworzono: 17-10-2021

REKOLEKCJE KERYGMATYCZNE (GPS)                                                               15 -16 PaŹdziernika 2021 R.

GPS to rekolekcje kerygmatyczne dla kandydatów do sakramentu bierzmowania, które mają na celu doprowadzenie młodego człowieka do osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem. Podjęcia decyzji przyjęcia Go, jako osobistego Zbawiciela i Pana. Tytuł rekolekcji nawiązuje do systemu nawigacji samochodowej, który służy pomocą w wyznaczaniu najlepszej drogi do celu. Ekipa prowadząca składa się zawsze z księdza prowadzącego i młodych ludzi, którzy dają świadectwo osobistej wiary.

W naszej parafii takie rekolekcje przeżywaliśmy 15 i 16 października w szkole w Garczegorzu dla kandydatów do bierzmowania z trzech parafii: Garczegorze, Łebień, Sarbsk.

Rekolekcje tego typu odbywają się w całej diecezji i są bardzo istotnym elementem dwuletniego przygotowania do sakramentu bierzmowania w diecezji pelplińskiej.

Koordynatorem naszych rekolekcji była Katarzyna Tesmer we współpracy z ks. Patrykiem Wysotą, Julią Przybył, Wioletą Szymichowską, Magdaleną Białk, Laurą Felskowską, Moniką Miłejko, Izą i Anią.

Dziękuję pani dyrektor Alicji Guźniczak za użyczenie szkoły.

GPS, 15-16.10.2021r.
GPS, 15-16.10.2021r.
GPS, 15-16.10.2021r.
GPS, 15-16.10.2021r.
GPS, 15-16.10.2021r.
GPS, 15-16.10.2021r.
GPS, 15-16.10.2021r.
GPS, 15-16.10.2021r.

Przejdź do góry strony